Poreski tretman premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond

Članom 14b stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana zaradom se, u smislu člana 13. i 14. ovog zakona, smatraju premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

U stavu 2. tački 2) člana 14b Zakona je propisano da se, izuzetno od stava 1. ovog člana, zaradom ne smatra premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, odnosno penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike, odnosno članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa posebnim propisima koji uređuju navedene oblasti, do iznosa koji je oslobođen od plaćanja doprinosa saglasno zakonu koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Pored navedenog, prema članu 21a Zakona, ne plaća se porez na zarade na:

  1. premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – osiguranika uključenog u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u zemlji, u skladu sa zakonima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i aktima donetim za sprovođenje zakona;
  2. penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog – člana dobrovoljnog penzijskog fonda, po zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove.

Ukupan iznos koji može biti predmet oslobođenja po oba osnova zbirno ne može biti veći od 5.872 dinara mesečno.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa propisano je članom 13. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje gde stoji u stavu 3. da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce iznos koji predstavlja zbir premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koju poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Republici u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koji poslodavac na teret sopstvenih sredstava plaća za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda u skladu sa propisima koji uređuju dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, umanjen za iznos od 5.872 dinara mesečno.

Prema prethodno navedenom možemo zaključiti da su propisana su dvojaka oslobođenja i to:

  1. Zakonom o porezu na dohodak građana (član 14b) i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (član 13.) propisano je oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa kada poslodavac ugovara dodatno zdravstveno osiguranje i/ili dodatni penzijski doprinos i poslodavac ih plaća na teret svojih sredstava, s tim da ukoliko su ugovorena oba vida dodatnog dobrovoljnog osiguranja iznos koji je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa zbirno ne može biti veći od 5.872 dinara mesečno.
  2. Zakonom o porezu na dohodak građana (član 21a) propisano je i oslobođenje za porez na zarade za slučaj kada zaposleni sam ugovara dodatno zdravstveno i/ili penzijsko osiguranje, pa mu poslodavac iz neto zarade obustavlja iznos premije, odnosno doprinosa koji uplaćuje društvu za osiguranje, s tim da ukoliko je zaposleni ugovorio oba vida osiguranja, iznos koji je oslobođen plaćanja poreza zbirno ne može biti veći od 5.872 dinara mesečno. U ovom slučaju nema oslobođenja od plaćanja socijalnih doprinosa.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: