Poreski tretman nagrade u vidu vaučera fizičkim licima

Oporezivanje nagrade u vidu vaučera fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca za rezultate ostvarene u prodaji

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-416/2021-04 od 22.6.2021. godine)
left-quote

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/01 … 44/21 – u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca, u iznosu preko 13.420 dinara godišnje (usklađivanje neoporezivog iznosa vrši se na godišnjem nivou, a navedeni iznos je u primeni od 1. februara 2021. godine do 31. januara 2022. godine), ostvarena od jednog isplatioca.

Oporezivi prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu nagrade i drugih davanja fizičkim licima, čini razlika između ostvarenog prihoda i neoporezivog iznosa, uvećana za pripadajuće obaveze koje se plaćaju na teret primaoca prihoda (član 85. stav 12. Zakona).

Prema odredbi člana 86. stav 1. Zakona, stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%. Imajući u vidu navedeno, u slučaju kada privredno društvo kao isplatilac prihoda fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod njega, dâ vaučere kao nagradu za rezultate koje su ta lica ostvarila u prodaji proizvoda tog isplatioca, takvo davanje po svojoj prirodi ima karakter drugih prihoda fizičkih lica i podleže plaćanju poreza na dohodak građana saglasno odredbama člana 85. stav 1. tačka 11) i člana 86. Zakona.

right-quote

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: