Početak davanja podataka iz finansijskih izveštaja za 2014. godinu i pružanje usluga sa tim podacima

Agencija za privredne registre objavila je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 31. avgusta 2015. godine, sledeću vest:

Početak davanja podataka iz finansijskih izveštaja za 2014. godinu i pružanje usluga sa tim podacima

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, kao i usluge boniteta – podaci i izveštaji o bonitetu i skoring u kojima su uključeni ti podaci biti dostupni počev od četvrtka, 3. septembra 2015. godine.

Usled uključivanja podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu u sistem za pružanje usluga, u sredu 2. septembra 2015. godine Registar finansijskih izveštaja će privremeno obustaviti pružanje usluga.

Istovremeno, od 3. septemra 2015. godine će prestati da važi skoring koji je utvrđen na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za period od 2009. do 2013. godine, s obzirom da je utvrđena nova ocena boniteta privrednih društava odnosno skoring za period od 2010. do 2014. godine.

Evidencija svih izdatih skoringa, kao i datum prestanka njihovog važenja, objavljuje se na internet stranici Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Evidencija izdatih skoringa.

Budući da se još uvek određeni broj finansijskih izveštaja nalazi u postupku obrade i javnog objavljivanja, opcija hitnog naručivanja usluga (naručivanje i izdavanje izveštaja u toku istog dana) iz Registra finansijskih izveštaja neće biti omogućena, već će se svi zahtevi obrađivati po redovnoj proceduri i korisnicima će biti izdati podaci, izveštaji ili skoring, posle evidentiranja uplate na računu APR, u roku od nekoliko dana.

Agencija savetuje svim korisnicima da svoje zahteve za izdavanje podataka, izveštaja i skoringa dostave nekoliko dana ranije kako bi isti bili blagovremeno obrađeni i podaci, izveštaji odnosno skoring isporučeni u optimalnom roku.

Takođe, pre dostavljanja zahteva predlažemo korisnicima da uvidom na internet stranicu Agencije, u delu Finansijski izveštaji, na linku Javno objavljivanje finansijskih izveštaja počev od 2014. provere da li je za pravno lice odnosno preduzetnika, za koga naručuju podatke, izveštaje ili skoring, javno objavljen redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu.

U slučaju da redovni godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu nije javno objavljen molimo korisnike da dostave podatke o pravnom licu odnosno preduzetniku na koga se taj izveštaj odnosi na i-mejl adresu bonitet@apr.gov.rs.

Istovremeno, potrebno je proveriti status obrade finansijskog izveštaja, takođe, na internet stranici na linku Pretraga izveštaja za 2014. godinu i ako u izveštaju koji je dostavljen APR ima nedostataka obveznik mora što pre otkloniti te nedostatke, po proceduri za obradu, kako bi izveštaj mogao biti javno objavljen.

Za pravna lica i preduzetnike koji nisu dostavili ispravan redovan godišnji finansijski izveštaj za 2014. godinu usluge će se pružati bez podataka za tu godinu sve dok obveznik ne otkloni nedostatke u izveštaju koji je dostavio Agenciji.

Agencija poziva korisnike koji su već naručili usluge, a ne žele da sačekaju početak davanja podataka iz finansijskih izveštaja za 2014. godinu, da izvrše uplate za te usluge po obaveštenjima, koja su dobili od APR, najkasnije danas 31. avgusta 2015. godine, kako bi blagovremeno obezbedili potrebne podatke, izveštaje ili skoring. Korisnicima koji naknadno izvrše uplatu biće izdate usluge sa podacima za 2014. godinu.

Detaljne informacije u vezi sa pružanjem usluga iz Registra finansijskih izveštaja dostupne su na internet stranici Agencije u odeljku Finansijski izveštaji – Pružanje usluga iz Registra.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: