Otvoren javni poziv Oprema za privredu 2022

Program je namenjen preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima, zadrugama, privrednim subjektima koji obavljaju proizvodnu/građevinsku delatnost

Program sprovodi: Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije, poslovne banke i lizing kompanije

Opredeljena sredstva: 1.900.000.000,00 RSD bespovratnih sredstava obezbeđeno je iz budžetskih sredstava, dok su dodatna sredstva obezbeđena iz pretpristupnih fondova EU – IPA 19, u iznosu od 10.000.000,00 evra

Početak realizacije programa: 1. jun 2022. godine

Tip mere: Kombinacija bespovratnih sredstava i povoljnih kredita kod poslovnih banaka odnosno finansijskog lizinga kod lizing kompanija. Ministarstvo privrede sufinansira nabavku nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara i nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to u vidu bespovratne pomoći u iznosu od 25 odsto neto vrednosti opreme koja se nabavlja, 70 odsto neto vrednosti opreme se finansira iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija (partnera na Programu), a 5 odsto je učešće samog privrednog subjekta. Primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom.

Minimalni i maksimalni iznos za koje pojedinac može da konkuriše: Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja i ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Postoje sledeća ograničenja u pogledu visine bespovratnih sredstava koja se mogu dodeliti privrednom subjektu u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2021. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja(u daljem tekstu: CROSO):

 • 1 zaposlen – do 1 milion RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 4 miliona RSD.
 • 2 – 5 zaposlena – do 2,5 miliona RSD. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 10 miliona RSD.
 • 6 i više zaposlenih – do 5 miliona RSD.

Namena programa: Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

 • proizvodne opreme i/ili mašina;
 • transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;
 • delova, specijalizovanih alata za mašine;
 • mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

  • građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Oprema ne sme da bude isporučena niti plaćena delimično ili u celosti pre datuma donošenja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

Način prijave: potencijalni korisnici mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u programu u izabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Privredni subjekti mogu ove godine odabrati jednu od sledećih banaka/lizing kompanija:

 1. BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO Beograd
 2. BANCA INTESA A.D. Beograd
 3. OTP Banka A.D.
 4. NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
 5. ERSTE BANK A.D. Novi Sad
 6. EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
 7. Intesa Leasing doo Beograd
 8. UNICREDIT LEASING DOO Beograd

Privredni subjekti podnose zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme, kod izabrane banke ili lizing kompanije.

Postoje 2 osnovna načina na koje zainteresovani korisnik može podneti zahtev, i to:

 1. Bez odlaska u poslovnicu banke/lizing kompanije (iz firme)

  Korisnik popunjava podatke u elektronskoj formi P1 Obrazac -Podaci za zahtev, koju zajedno sa ostalom dokumentacijom šalje elektronskom poštom službeniku banke/lizing kompanije (ova forma se ne potpisuje). Alternativno, umesto popunjavanja forme, korisnik potrebne podatke može dati službeniku banke i putem telefona.

  Nakon što službenik unese potrebne podatke u aplikaciju, i proveri dostavljenu prateću dokumentaciju, biće formiran O1 Obrazac-Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava u PDF formatu, koji službenik elektronskom poštom vraća nazad korisniku. Korisnik treba da proveri podatke u zahtevu, potpiše ga kvalifikovanim elektronskim potpisom, i elektronskom poštom ih vrati službeniku, čime se proces konkurisanja za korisnika završava.

 2. U poslovnici banke ili lizing kompanije

  Korisnik sa svom potrebnom dokumentacijom dolazi u poslovnicu banke ili lizing kompanije gde zajedno sa službenikom popunjava podatke potrebne za formiranje zahteva. Nakon što službenik unese potrebne podatke u aplikaciju, biće formiran O1 Obrazac -Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava u PDF formatu, koji se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika korisnika.

  Alternativno, ukoliko ne postoji mogućnost da se zahtev potpiše na licu mesta kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, oni se mogu proslediti elektronskom poštom na željenu adresu i na isti način vratiti potpisani.

Pravo na učešće u programu imaju:

 1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala i pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/19 i 44/2021 – dr. zakon) prema finansijskim izveštajima za 2020. godinu, kao i
 2. preduzetnici registrovani u APR.

Uslov da zadruga koristi sredstva Programa jeste da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

Podnosioci zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, treba da obavljaju neku od sledećih DOZVOLJENIH DELATNOSTI:

– dozvoljene šifre delatnosti za nabavku opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara su:

 1. Sektor C – Prerađivačka industrija: sve osim šifre 1200 – Proizvodnja duvanskih proizvoda, 1820 – Umnožavanje snimljenih zapisa, 19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte, 2051 – Proizvodnja eksploziva, 2060 – Proizvodnja veštačkih vlakana, 2410 – Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura, 2446 – Proizvodnja nuklearnog goriva, 2540 – Proizvodnja oružja i municije, 304 – Proizvodnja borbenih vojnih vozila;
 2. Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti: dozvoljena samo šifra 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala;
 3. Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane: dozvoljena samo šifra 5621 – Ketering;
 4. Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti: dozvoljena samo šifra 7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje;

– dozvoljene šifre delatnosti, za nabavku opreme za izvođenje građevinskih radova, su: Sektor F – Građevinarstvo sve osim šifre 4110 – Razrada građevinskih projekata;

Rok za prijavu: Do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2022. godine

Rok za odlučivanje po prijavama: 20 radnih dana od dostavljanja kompletirane dokumentacije u Ministarstvo od strane banaka/lizing kompanija

Neophodna dokumentacija sa instrukcijama za sprovođenje programa:

 1. Tekst Javnog poziva
 2. P1 – Podaci za zahtev
 3. Instrukcija za oslobađanje PDV+carine
 4. Informacija o EKS izabranih banaka i lizing kompanija
 5. Kratak tekst o informacionom sistemu
 6. Uputstvo o načinu sprovođenja programa
 7. Uredba o utvrđivanju podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

U slučaju da potencijalni korisnici bespovratnih sredstava imaju primedbe u vezi sa procedurom za primanje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava koje realizuju banke i lizing kompanije koje učestvuju u Programu, mogu se obratiti direktno Ministarstvu na elektronsku adresu: primedbe@privreda.gov.rs.

KONTAKT:

Ministarstvo privrede
Ankica Momčilović
E-mail: ankica.momcilovic@privreda.gov.rs

Razvojna agencija Srbije
Miloš Đekić
Tel: +381 11 3398 832,
E-mail: milos.djekic@ras.gov.rs

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: