Omogućeno podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K u elektronskoj formi

Počev od 1. jula 2023. godine poreski obveznici mogu u elektronskoj formi podnositi poreske prijave na Obrascu PP OPO-K – Poreska prijava o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika, čime su se stekli tehnički uslovi za punu primenu Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 20/18, 27/19, 67/22 i 21/23).

Shodno tome, rok za podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K za prvi i drugi kvartal 2023. godine ističe 31. jula 2023. godine.

Saopštenje Ministarstva finansija – link

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K) – link

Podnošenje poreskih prijava se vrši preko portala Frilenseri.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: