Određivanje poreskog dužnika u oblasti građevinarstva u slučaju prometa za koji je (na)plaćen avans pre 15. oktobra 2015.

Prema prelaznoj odredbi člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, za oporezivi promet dobara i usluga koji se vrši nakon početka primene ovog zakona, a za koji je pre toga datuma naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade, poreski dužnik za taj promet određuje se u skladu sa starim pravilima (koja su bila propisana pre izmena Zakona o PDV-u).

Citirana odredba primenjuje se kada postoje sledeće okolnosti:
– avans je (na)plaćen zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine;
– promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva u smislu novog pravilnika po osnovu kojeg je (na)plaćen avans, nastaje od 15. oktobra 2015. godine (prema pravilima o određivanju datuma prometa).

Smisao ove odredbe jeste da se za celokupan promet (u smislu Zakona o PDV-u) koji treba da se izvrši od 15. oktobra, a za koji je pre početka primene novih pravila (na)plaćen avans, poreski dužnik određuje prema pravilima koja su važila u vreme plaćanja avansa. U suprotnom, postojala bi kombinovana pravila, što bi komplikovalo obračun PDV-a. Drugim rečima, obveznik koji je bio poreski dužnik u vreme plaćanja avansa, ostaje poreski dužnik za promet na koji se avans odnosi, nezavisno od toga kada će taj promet biti izvršen i nezavisno od toga da li je za taj promet naplaćena ukupna naknada ili samo deo naknade.

Dakle, posebno skrećemo pažnju na to da se prethodno objašnjenje primenjuje na kompletan promet po osnovu kojeg je naplaćen avans, nezavisno od toga da li je taj avans naplaćen u iznosu od 100% ili samo 2%. Naime, odredbom člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, jasno je propisano da se poreski dužnik određuje prema starim pravilima za promet (a ne za deo prometa) koji se vrši od 15. oktobra, a za koji je pre toga datuma (na)plaćena naknada ili deo naknade.

Eventualno drugačije tumačenje od prethodno navedenog (na primer, tumačenje prema kojem podizvođač navodno treba za jedan promet da izda dva računa – jedan u iznosu ranije naplaćenog avansa, a drugi za preostalu vrednost bez obračunatog PDV-a), bilo bi apsolutno proizvoljno i veoma rizično za obveznike PDV koji bi postupili na takav način. U tom smislu, uvereni smo da niko ko se ozbiljno bavi propisima o PDV-u ne može na takav način da tumači veoma jasnu odredbu člana 34. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: