Od juna počinje elektronska overa zdravstvenih kartica

Uskoro značajna olakšica za firme i osiguranike. Overa kartica obavljaće se na osnovu podataka o plaćenim doprinosima koji se nalaze u matičnoj evidenciji RFZO, bez prethodnog obraćanja poslodavaca ili osiguranika ovom fondu.


Elektronska overa zdravstvenih karticaU junu 2017. godine počinje elektronska overa zdravstvenih kartica – prvo za stalno i privremeno zaposlene i članove njihovih porodica, za penzionere, i korisnike novčane naknade Nacionalne službe za zapošljavanje, a zatim, po fazama i za sve ostale od ukupno 6.835.789 zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije. To znači da ni poslodavci za svoje zaposlene, a ni penzioneri i ostale kategorije osiguranika koji individualno overavaju zdravstvenu ispravu, neće morati na šaltere.

Ideja pilot-projekta kojim započinje automatska overa zdravstvenih kartica je da se na primeru velikih obveznika, koji imaju zaposlene širom Srbije, realizuje automatska overa zdravstvenih kartica, na osnovu podataka o plaćenim doprinosima iz Poreske uprave, koje Republički fond zdravstvenog osiguranja preuzima od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Verica Lazić, v. d. direktora RFZO kaže da će se overa obavljati na osnovu podataka koji se nalaze u matičnoj evidenciji RFZO, bez prethodnog obraćanja poslodavaca ili osiguranika ovom fondu.

– U zavisnosti od rezultata pilot-projekta, očekujemo da u oktobru automatska overa postane potpuno funkcionalna – kaže direktorka Lazić.

Tako bi se onda od jeseni većini zdravstveno osiguranih overavale zdravstvene kartice, ali ne i stare papirne zdravstvene knjižice koje su po zakonu već morale da budu zamenjene, ali je rok produžen. Elektronska overa, kažu u RFZO, bar zasad, ne može da se primeni na nezaposlene, osigurane po osnovu bolesti, izbegle i raseljene, na osobe romske nacionalnosti, kao ni za poljoprivrednike i samostalnu delatnost, za koja Poreska uprava još ne dostavlja podatke o plaćenim doprinosima i zaduženjima. RFZO je već počeo sa realizacijom prve faze projekta tako što je svim poslodavcima omogućio da mejlom iniciraju zahtev za overu zdravstvenih kartica za zaposlene.

Uvođenjem automatske overe smanjiće se i administrativni troškovi procedura na šalterima koje se sada plaćaju. Iako na prvi pogled deluje kao jednostavan projekat, Verica Lazić kaže da uspostavljanje automatske overe zahteva ispunjenje određenih preduslova, pri čemu je najvažniji uvođenje potpuno novog sistema za matičnu evidenciju i ostvarivanje prava (MEOP).

Poslodavci već sada, u prvoj fazi projekta, mogu da iskoriste prednosti automatske overe zdravstvenih kartica zaposlenih upućivanjem elektronskog zahteva RFZO.

Izvor: www.novosti.rs | 12.04.2017.
Originalni naslov:
Overa zdravstvenih kartica od juna bez šaltera

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: