Od 1. jula počinje primena obrasca POPDV

U sledeće dve nedelje će biti objavljene Izmene i dopune Pravilnika o evidenciji PDV-a, zbog prethodnih izmena i dopuna Zakona o PDV (u vezi sa posebnim postupkom oporezivanja za investiciono zlato i PDV tretmana realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije).

POPDV obrazac se neće menjati. Ostaće ista struktura, delovi i polja. Samo će promene u vezi sa investicionim zlatom i koncesijama biti ubačene u neka od postojećih polja obrasca.

Pravilnik o evidenciji PDV i obrazac POPDV će početi sa primenom od 1. jula 2018. godine.

Comments