Od 1. januara počinje primena TMIS-2

Prvog dana naredne godine počinje primena novog elektronskog sistema TMIS-2 za prijavu sumnjivih aktivnosti od strane nefinansijskog sektora Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPN).

TMIS 2 je nov način prijave sumnjivih transakcija koji kreće od 1. janura 2023.godine i predstvlja elektronsku razmenu podataka između USPN i obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Do sada je finansijski sektor pristupao sistemu, a od prvog dana naredne godine to će moći i nefinansijski sektor, što će im omogućiti da elektronskim putem izvrše prijavu sumnjivih aktivnosti.

Sve računovođe, knjigovođe, revizori i poreski savetnici, oko 8.231 privrednih subjekata u Srbiji koji posluju u ovim sektorima, potrebno je da se upoznaju sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i načinom kako da se prepoznaju sumnjive aktivnosti u sferi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Priroda posla računovođe je da proknjiži poslovnu promenu na osnovu računovodstvenih isprava koje im klijenti dostavljaju. Međutim, neki od tih dokumenata mogu biti lažni i fiktivni, što povećava rizik da računovođe mogu biti zloupotrebljene od strane organizovanih kriminalnih grupa i pojedinih klijenata u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma”, objašnjava Mr Slavica Plazinić, vlasnica i direktorka firme “Poreski Obveznik”.

Jedna od alatki koja će omogućiti bolju prevenciju jeste novi sistem TMIS 2 – elektronski sistem za prijavu sumnjivih aktivnosti Upravi za sprečavanje pranja novca od stane nefinansijskog sektora, smatra Plazinić.

S obzirom da je sektor računovođa označen kao srednje ranjiv i visoko izložen pretnji od pranja novca, važno je da se kroz obuke i seminare USPN, koji se realizuju uz podršku Privredne komore Srbije, upoznaju sa zakonom i doprinesu prevenciji, učestvuju u edukaciji i podizanje svesti poslovne zajednice o rizicima.

Takođe, pored računovođa, za najranjivije sektore smatraju se oblasti nekretnina, igara na sreću i poštanskih operatora.

“Zbog svega toga, PKS već pet godina organizuje sa Upravom za sprečavanje pranja novca obuke i seminare u oblastima i na teme značajne za računovođe”, navodi dr Maja Stošković, sekretar Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti PKS.

PKS i USPN su do sada organizovali oko 60 obuka u regionalnim privrednim komorama i onlajn.

Pružaoci računovodstvenih usluga smatraju da se smanjenje izloženosti pretnji može postići izgradnjom i jačanjem institucija, razmenom informacija nadležnih organa i ukrštanjem podataka, adekvatnom primenom mera srazmerno rizicima, delotvornim i odvraćajućim sankcijama protiv počinilaca kao i trajnim oduzimanjem imovine.

Izvor: Privredna komora Srbije

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: