Od 1. januara 2019. godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara 2019. godine dostupne su građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.

Na portalu lokalne poreske administracije Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) ima sledeće opcije:

  • Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)
  • Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:

  • Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
  • Korisničkim imenom i lozinkom

Ukoliko poreski obveznik poseduje imovinu u različitim opštinama/gradovima, moguće je videti pregled stanja za svaku opštinu/grad posebno ili zbirno.

Izvor: IPC

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: