Objavljen Zakon koji između ostalog definiše i upotrebu elektronskog potpisa

Imajući u vidu tendencije u poslovanju i privrednom ambijentu, a i činjenicu da su na primer svi podnosioci finansijkih izveštaja obavezni i da u praksi koriste elektronski potpis, treba istaći da je u Službenog glasniku broj 94/2017 donešen Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, a da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

  • Zakon o elektronskom potpisu (“Službeni glasnik RS”, broj 135/2004)
  • Zakon o elektronskom dokumentu (“Službeni glasnik RS”, broj 51/2009)

U istom Službenog glasniku objavljen je Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: