Obavezna članarina za PKS

Podsećamo privredne subjekte da su shodno Odluci o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini dužni da uplaćuju članarinu na mesečnom nivou Privrednoj komori Srbije.

Privredna komora Srbije je na svom sajtu omogućila obračun iznosa članarine PKS za 2019. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje „Mesečni iznos članarine“ dobija se iznos članarine koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 2019. godinu.

Ako se nakon unosa PIB-a ili matičnog broja i klika na polje „Mesečni iznos članarine“ ne pojavi iznos članarine, to znači da taj privredni subjekt ne plaća članarinu (npr. preduzetnici koji nisu članovi organa i granskih udruženja Komore).

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: