Obaveštenje za poreske obveznike sa teritorije opštine Petrovaradin

Poreska uprava je svim poreskim obveznicima sa teritorije Petrovaradina, bivše opštine grada Novog Sada, dodelila nove brojeve odobrenja za plaćanje (BOP) poreza na paušalno utvrđeni prihod, odnosno doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pozivamo preduzetnike paušalce, poljoprivrednike, sveštenike i verske službenike, inostrane penzionere i samostalne umetnike sa teritorije Petrovaradina, da obaveštenje o novododeljenom BOP preuzmu na šalteru “Vaš poreznik” u filijali Novi Sad 2, ul. Bulevar Mihajla Pupina 14, u vremenu od 8.30 do 14 časova.

Preuzimanje se vrši lično uz ličnu kartu, a ukoliko preuzimanje vrši drugo lice potrebno je da pored lične karte poseduje i ovlašćenje.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: