Novine u načinu pretraživanja podataka u Centralnoj evidenciji za izdavanje građevinskih eDozvola

U Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP) od danas je omogućena pretraga podataka o statusu podnetog zahteva, od njegovog podnošenja do donošenja odluke.

Unošenjem podataka o adresi, katastarskoj opštini, katastarskoj parceli ili investitoru, u pretrazi će se dobijati, kao rezultat, informacija o tome da li je podnet zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske ili upotrebne dozvole, kao i da li je izjavljena žalba na neku od donetih odluka nadležnog organa.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: