Novi obrazac PPDG-2R za elektronsku predaju

Primeri rešenja Poreske uprave za poreze i socijalne doprinose paušalno oporezovanog obveznika

Preduzetnik koji radnju vodi iz radnog odnosa   JPG

Rešenje o porezu na dohodak građana od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod   pdf

Rešenje o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje   pdf

Preduzetnik koji radnju vodi VAN radnog odnosa   JPG

Rešenje o porezu na dohodak građana od obavljanja samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod   pdf

Rešenje o doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje   pdf

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: