Nemogućnost podnošenja izmenjene poreske prijave (na Obrascu PPP-PD) u kojoj bi kao datum plaćanja bio upisan 4. januar 2021.

Privredni subjekti koji su se opredelili za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja za tri meseca, prvu poresku prijavu PPP-PD, sa datumom plaćanja 4. januar 2021. godine, podneli su do kraja aprila 2020. godine. Podaci iz ovih poreskih prijava dostavljeni su Upravi za trezor, kako bi se utvrdio iznos bespovratnih novčanih sredstava koji će – prema najavama u medijima – privrednim subjektima biti uplaćen krajem ove nedelje.

Pojedini obveznici su ovih dana hteli da podnesu izmenjenu poresku prijavu (nezavisno od razloga) i u polju 1.4 Obrasca PPP-PD da ponovo upišu 4. januar 2021. godine. Međutim, tako nešto nije moguće u sistemu, već se u polje 1.4 ovog obrasca može upisati samo tekući datum (kada se potpisuje izmenjena poreska prijava).

Prema našim saznanjima, navedeno ograničenje je postavljeno s namerom, imajući u vidu da su podaci iz podnetih poreskih prijava već dostavljeni Upravi za trezor, pa je cilj bio da se spreče izmene koje bi mogle da utiču na već utvrđeni iznos direktnih davanja za prvi mesec. U takvim okolnostima, ukoliko je privredni subjekt izmenio poresku prijavu, tako što je u inicijalno podnetoj upisao 4. januar 2021. godine a u izmenjenoj upisao npr. 5. maj 2020. godine, epilog može da bude gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja za konkretan mesec, uz napomenu da to ne bi uticalo na pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja za preostala dva meseca (dodatna komplikacija bi usledila ukoliko bespovratna novčana sredstva u međuvremenu budu uplaćena, što će se najverovatnije i desiti). U ovom momentu nemamo pouzdana saznanja o tome na koji način će poreski organ tretirati ovakve izmenjene poreske prijave, ali navedeni rizik svakako postoji.

U skladu sa navedenim, privredni subjekti koji ustanove grešku ili propust (u smislu člana 40. ZPPPA) u poreskoj prijavi podnetoj do kraja aprila (u kojoj je kao datum plaćanja upisan 4. januar 2021. godine), naći će se u delikatnoj situaciji. S jedne strane imaju obavezu da podnesu izmenjenu poresku prijavu, dok s druge strane takav potez može dovesti do gubitka prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja (za konkretan mesec).

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: