Nadzor legalnosti softvera prenet na Tržišnu inspekciju

Izmenama i dopunama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, nadzor legalnosti softvera više nije u nadležnosti Poreske uprave.

Novim odredbama tog pravnog akta uređeno je da posebna ovlašćenja koja država sprovodi radi zaštite prava intelektualne svojine u sferi nadzora legalnosti softvera spadaju u delokrug rada Ministarstva zaduženog za poslove trgovine, turizma i usluga odnosno Tržišne inspekcije kao njegovog sastavnog dela.

Poreska uprava okončaće sve predmete primljene i započete do 6. oktobra 2022. godine, kao i postupke utvrđivanja povreda prava na softver i baze podataka.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: