M4 obrazac – rok za predaju 30. april

Podsećamo poslodavce da je rok za predaju M-4, M-4K i M-4/SP obrazaca 30. april 2018.Počev od 15. marta 2016. godine, prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, M-4 obrazac, podnosi se elektronski uz pomoć veb servisa Elektronska predaja M-4 na sajtu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.Predaja navedenih prijava vrši se tako što poslodavci na navedenom portalu kreiraju zahtev za predaju M-4 prijave. Uz navedeni zahtev prilažu i popunjen M-4, M-4K ili M-4/SP obrazac u PDF formatu koji mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica poslodavca. Nakon predaje dobija se poruka da su zahtev i prijava zaprimljeni.

Napominjemo da se elektronskim putem mogu predati M-4 prijave počev od 2015. godine. Prijave koje se odnose na 2014. i ranije godine podnose se u papirnoj formi.

Uvođenjem elektronskog servisa za predaju M-4 prijave pojednostavljen je postupak predaje navedenih prijava, smanjene gužve na šalterima nadležnih filijala PIO fonda, kao i obim dokumentacije koje je potrebno priložiti prilikom predaje.

Autor: Jelena Kondić, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: