Kazne za neplaćen porez na imovinu

Kazne za neplaćen porez na imovinu

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2017. godinu istekao je 15. maja.


porez na imovinuObveznici tog poreza su građani koji su u 2016. godini imali dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade u Srbiji, što je 2.285.064 dinara.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu od 14 odsto godišnje, a mogu biti kažnjeni i novčano sa 5.000 dinara, i to za svaki kvartal za koji se ne izmiri obaveza.

Porez na imovinu se plaća u četiri rate – prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Poreski obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavanog člana porodice, a ukupno umanjenje poreza ne može da bude veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Svi koji nisu dobili rešenje o visini poreza za ovu godinu treba da uplate akontativno prema iznosu koji je važio u prošlogodišnjem rešenju.

Izvor: b92.net | 15.05.2017.
Originalni naslov:
Ako niste platili ratu poreza – kazna svaki dan

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: