Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera

Fond za inovacionu delatnost objavio je Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučera.

Cilj inovacionih vaučera je da se privredna društva finansijski podstaknu na saradnju sa naučnoistraživačkim organizacijama u oblasti istraživanja i razvoja kako bi svoje proizvode učinili konkurentnim na tržištu.

Inovacionim vaučerom se pokriva 60% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka organizacija, odnosno maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV).

Privredna društva su u obavezi da sufinansiraju preostali iznos ukupnih troškova usluga.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u ukupnom maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara.

Svi dosadašnji korisnici inovacionih vaučera imaju mogućnost da iskoriste dodatni iznos do ukupno 2.400.000 dinara.

Odobreni inovacioni vaučer mora biti iskorišćen u periodu od najviše šest meseci.

Da bi se prijavili za dobijanje inovacionog vaučera, privredno društvo najpre mora da registruje nalog na portalu Fonda.

Prijava za dobijanje inovacionog vaučera sastoji se iz tri dela:

  • Zahtev za uslugu naučnoistraživačke organizacije definisan od strane privrednog društva (podnosioca prijave) popunjava se direktno na portalu Fonda;
  • Finansijska ponuda naučnoistraživačke organizacije (pružaoca usluge) u skladu sa zahtevom za uslugu (postavlja se na portalu u PDF formatu);
  • Prihvatanje uslova Inovacionih vaučera (popunjava se direktno na portalu Fonda).

Inovacioni vaučer može se dodeliti za sve oblasti nauke i tehnologije i za sve privredne delatnosti.

Prijavu za inovacione vaučere moguće je podneti počevši od 15. novembra 2021. godine od 10.00 časova do utroška opredeljenih sredstava.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 100.000.000 dinara.

Priručnik u kome su detaljno opisani uslovi Programa inovacionih vaučera dostupni su na internet stranici:

http://www.inovacionifond.rs/lat/program/inovacioni-vauceri/iv-dokumentacija

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: