Izvozno carinjenje bez istupa dobara i PDV

U slučaju kada je izvozno carinjenje izvršeno u poreskom periodu, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, iznos naknade za taj promet ne iskazuje se ni u jednom polju Obrasca POPDV za poreski period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje dobara, već se iskazuje u polju 1.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara.

U slučaju kada je izvozno carinjenje izvršeno u poreskom periodu, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik PDV je dužan da podnese izmenjenu poresku prijavu za poreski period u kojem je izvršeno izvozno carinjenje dobara i da iskaže podatke o tom prometu u polju 3.2 Obrasca POPDV – iznos osnovice i iznos obračunatog PDV. Ako je nadležni carinski organ potvrdio istup dobara u nekom od narednih poreskih perioda, podatak o iznosu naknade za taj promet iskazuje se u polju 1.1 Obrasca POPDV za poreski period u kojem je potvrđen istup dobara, a u polju 3.6 Obrasca POPDV vrši se smanjenje iznosa osnovice i iznosa obračunatog PDV.

Napomena:
Tekst predstavlja deo Korisničkog upustva za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – obrascu POPDV

Comments