Izmenjen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kiprom

Od 1. novembra 2020. godine (u odnosu na poreze koji nisu porezi po odbitku) u Republici Srbiji i u Republici Kipar, primenjuje se Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (“Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 2/86 – dalje: Ugovor) izmenjen Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (“Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/2018).

U odnosu na poreze po odbitku, Ugovor se (i u Republici Srbiji i u Republici Kipar) primenjuje od 1. januara 2021. godine.

Izmenjeni tekst Ugovora (koji je pripremio nadležni organ Republike Srbije) biće blagovremeno objavljen na sajtu Ministarstva finansija (u rubrici: “Propisi – ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja”).

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: