Ističe rok za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

Trenutno su aktuelne olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica. Ukoliko želite da iskoristite ove olakšice neophodno je da najkasnije do 31. decembra 2020. godine zaposlite lice koje ima status kvalifikovanog novozaposlenog lica odnosno ispunjava propisane uslove. Ove olakšice su propisane članom 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U nastavku sledi kratko objašnjenje.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem oslobađa se obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za PIO, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade na sledeći način:

  1. 70% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
  2. 65% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
  3. 60% poreza – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, na sledeći način:

  1. 100% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2020. godine;
  2. 95% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine;
  3. 85% doprinosa – za zarade isplaćene u periodu od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.

Propisana su dva vremenska perioda za zapošaljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica.

Prvi vremenski period se odnosio na lica koja u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nisu imala status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koja su status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član stekla u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine. Ovaj rok je bio pomeren na 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja i više nije aktuelan.

Drugi vremenski period se odnosi na lica koja u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine nisu imala status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koja su status osiguranika zaposlenog, odnosno status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član stekla u periodu od 1. maja 2020. godine do 31. decembra 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa.

Dakle, olakšice za lica koja nisu bila ni zaposlena po ugovoru o radu ni preduzetnici u periodu od 1. januara 2019. godine do 30. aprila 2020. godine, mogu da se iskoriste njihovim zapošljavanjem najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: