Grad Novi Sad finansira pripravnike i stručnu praksu

Grad Novi Sad je objavio dva javna poziva – Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse i Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji Grada Novog Sada u 2017. godini.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci, za period od 12 meseci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog odnosno drugog stručnog ispita. Sredstva za realizaciju pomenutog programa koriste se za naknadu troškova zarade pripravnika, u mesečnom iznosu od 39.000,00 dinara za stručno osposobljavanje 80 pripravnika sa visokim obrazovanjem, za period od 12 meseci, a sredstva su izdvojena u ukupnom iznosu od 37.440.000,00 dinara.

Program stručne prakse finansira se od 6 do 12 meseci za ukupno 119 nezaposlenih lica i to za 99 lica sa završenim visokim obrazovanjem (najmanje četiri godine fakulteta ili master) i 20 lica sa završenim višim ili trogodišnjim visokim obrazovanjem. Grad finansira novčanu pomoć nezaposlenim licima na stručnoj praksi u mesečnom iznosu od 18.000,00 dinara za lica sa višim odnosno visokim trogodišnjim obrazovanjem i novčanu pomoć u mesečnom iznosu od 20.000,00 dinara za lica sa završenom visokom stručnom spremom, kao i troškove polaganja stručnog ispita nakon završetka stručnog osposobljavanja u iznosu od 10.000,00 dinara po nezaposlenom licu. Za realizaciju navedene mere sredstva su obezbeđena u budžetu Grada za 2017. godinu u iznosu od 30.234.000,00 dinara.

Javni pozivi za program pripravnika i program stručne prakse su otvoreni do 10. marta 2017. godine, a više informacija zainteresovani poslodavci sa teritorije Grada Novog Sada mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu, Rumenačka br. 110 a, telefonom na brojeve 452-414, 6614-085 i 66-24-282, kao i na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs u sekciji Aktuelni dokumenti.

Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika
Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Izvor: novisad.rs | 23.02.2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: