Evidentiranje prometa preko fiskalne kase prilikom pružanja turističkih usluga kada se plaćanje vrši u ratamaNa koji način se vrši evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju odloženog plaćanja turističkih usluga na rate?


Odgovor:

Odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), propisano je da je lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Način plaćanja dobara i usluga u bazi podataka fiskalne kase, prema odredbi člana 5. stav 3. Zakona, u slučaju ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se: “ček”, ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sl., kao sredstvo plaćanja označava se: “gotovina”, odnosno ako se plaćanje vrši platnom karticom kao sredstvo plaćanja označava se: “kartica”.

Imajući u vidu navedeno, kao i zvaničan stav Ministarstva finansija, s obzirom na to da se promet turističkih usluga evidentira u momentu kada korisnik turističke usluge dobije dokument o pravu da krene na turističko putovanje, u trenutku izdavanja navedenog dokumenta obveznik je dužan da evidentira kako avanse uplate tako i preostali deo koji naplaćuje pre početka putovanja.

S tim u vezi, u slučaju kada se plaćanje aranžmana vrši na rate (putem čekova, kartica i drugih sredstava za odloženo plaćanje), pružalac turističkih usluga u momentu izdavanja dokumenta o pravu korisnika turističkih usluga da krene na ugovoreno putovanje, evidentiranje vrši tako što u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja označava opciju “ček”.


Iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 430-00-00099/2009-04 od 31.8.2009. godine

“Evidentiranje uplata za pružene turističke usluge izvršenih iz više delova evidentiraju se preko fiskalne kase na dan kada je korisnik turističkih usluga dobio od turističke agencije dokument o pravu da krene na ugovoreno putovanje, odnosno pre polaska na putovanje, i to tako što se u bazi podataka fiskalne kase kao sredstvo plaćanja za deo koji je naplaćen avansno (nezavisno od načina plaćanja avansa – gotovinom ili čekom), označava opcija “ček”, a preostali deo koji se naplaćuje u momentu dobijanja dokumenta o pravu korisnika turističkih usluga da krene na ugovoreno putovanje, evidentira se u bazi podataka fiskalne kase u zavisnosti od načina plaćanja, kao “gotovina”, “ček” ili “kartica”.

Pri tome, i u slučaju odloženog plaćanja turističke usluge na rate (otplaćivanje na više mesečnih rata putem čekova), u bazi podataka fiskalne kase se kao sredstvo plaćanja označava opcija “ček”.

Takođe, avansne uplate za ugovorene turističke aranžmane se ne evidentiraju preko fiskalne kase u momentu prijema avansa, već na dan kada je korisnik turističkih usluga dobio od turističke agencije dokument o pravu da krene na ugovoreno putovanje, odnosno pre polaska na putovanje.”

Autor: Ana Đorđević

Izvor: paragraf.rs | april 2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: