Elektronsko bolovanje do kraja godine

Krajem ove godine građanima Srbije trebalo bi da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi, kako ističu u NALED-u, pacijenti bili lišeni obaveze da kada su na bolovanju nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem. Ova usluga jedna je od onih na kojoj NALED radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja, preneo je RTS.

Isidora Šmigić, menadžerka za regulatornu reformu iz NALED-a, za RTS kaže da će E-bolovanje biti sistem koji će povezati poslodavce, lekare i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

“Ovaj sistem će zapravo omogućiti da se ceo proces bolovanja koji je zaista jedna kompleksna procedura, podrazumeva nošenje dokumentacije i njihovu cirkulaciju kroz sistem, da se ubrza i pre svega ono što je cilj jeste da pacijentima olakša, da oni ne moraju bolesni da nose ovu dokumentaciju poslodavcu, već će poslodavac automatski imati uvid u potrebne informacije s druge strane i Republički fond će takođe imati potreban pristup”, objašnjava Isidora Šmigić.

Ističe da je važno i to što će Republički fond za zdravstveno osiguranje moći da pristupi potrebnim informacijama kako bi komisije mogle da razmatraju eventualno produžavanje bolovanja duže od 30 dana u slučajevima kada je to potrebno.

Kako kaže, e-recept, koji funkcioniše od 2019. godine, je jedan revolucionaran sistem jer je samo u poslednjih 18 meseci doneo uštedu više od 30 miliona evra, a e-karton je nešto na čemu se radi neko vreme.

“Ono što očekujhemo jeste da njegova puna implementacija krene početkom 2026. godine. Trenutno su u toku pripreme tehničke, dakle arhitektura, specifikacije itd. Ono što je potrebno jeste uskladiti i zakonski okvir i doneti neke podzakonske akte koji će urediti procese kako će e-karton funkcionisati i koji će zapravo omogućiti brže i efikasnije kretanje kroz zdravstveni sistem, tako da pacijenti ne moraju ponovo da rade određene analize. Njihovi lekari mogu u potpunosti da pristupe istoriji bolesti tako da verujemo da će biti unapređenje kako za lekare tako i za pacijente”, ističe Šmigićeva.

Izvor: Portal preduzetništva

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: