Elektronski potpis u klaudu besplatno dostupan svim građanima Srbije

Ministarka trgovine turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu danas su pustili novu kvalifikovanu uslugu od poverenja na Portalu eUprava – elektronski potpis na daljinu tj. u klaudu.

Elektronski potpis na daljinu tj. u klaudu predstavlja elektronski sertifikat za kvalifikovano elektronsko potpisivanje na daljinu koji se čuva na serverima u Državnom data centru. Svaki građanin koji ima ConsentID mobilnu aplikaciju ili kvalifikovani elektronski sertifikat za smart kartici ili USB tokenu može sam sebi besplatno da generiše elektronski potpis u klaudu. Da bi građani koristili elektronski potpis u klaudu na Portalu eUprava je na raspolaganju i Aplikacija za elektronsko potpisivanje u klaudu kao usluga namenjena svima koji žele da na brz, jednostavan, pouzdan i bezbedan način elektronski potpišu pdf ili xml dokument. Takođe, i sve ostale usluge na Portalu eUprava euprava.gov.rs ili Portalu lokalnih poreskih adminsitracija lpa.gov.rs koje zahtevaju elektronsko potpisivanje mogu da se elektronski potpišu u klaudu.

“Kvalifikovani elektronski sertifikat za kvalifikovano elektronsko potpisivanje na daljinu donosi brojne olakšice kako administrativnom sistemu naše zemlje, tako i građanima Republike Srbije. Potpis u klaudu omogućava jednostavniju, povoljniju i besplatnu upotrebu elektronskog potpisa, budući da ne zahteva da korisnik poseduje čitač smart kartica i instalaciju dodatnih softvera. Od sada korisnik nije više vezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje mu odgovara pomoću svog mobilnog uređaja (telefon, tablet). Time ova usluga donosi jednu novu dimenziju elektronskog poslovanja na način koji je jednostavan, brz, ali i pouzdan i bezbedan za svakog pojedinca”, istakla je Matić.

Ona je dodala da smatra da je ovo važan korak za dugoročni razvoj digitalnog društva u Srbiji i da je veoma raduje što smo sve bliže iskorišćenju svih potencijala digitalnog doba.

“Zahvaljujući elektronskom potpisu u klaudu građani više neće morati da brinu oko instalacije softvera za korišćenje potpisa na karticama ili tokenima, a omogućeno im je da koriste i najsloženije usluge elektronske uprave samo sa mobilnog telefona. Elektronsko potpisivanje dokumenata na daljinu je dostupno svim građanima koji imaju mobilnu aplikaciju ConsentID koja obezbeđuje elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti. Pozivam i druge državne institucije, pre svega Agenciju za privredne registre, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Nacionalnu službu za zapošljavanje i Poresku upravu republike Srbije, da u najkraćem roku omoguće korišćenje elektronskog potpisa u klaudu i na njihovim portalima”, izjavio je Jovanović.

On je dodao i to da bi neko dobio elektronski potpis u klaudu prvo mora da ima instaliranu i aktiviranu mobilnu aplikaciju ConsentID, a zatim da na Portalu eUprava aktivira svoj kvalifikovani elektronski sertifikat u klaudu. Podsetio je da se parametri za aktivaciju ConsentID mobilne aplikacije izdaju na 1069 šaltera pošta, jedinica lokalnih samouprava, lokalnih poreskih administracija i komercijalnih banaka (Mobi Banka i Sberbanka). Takođe, parametri za aktivaciju ConsentID mobilne aplikacije sa mogu dobiti onlajn preko Portala eUprava za sve one građane koji imaju kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici ili USB tokenu.

Aplikacija za elektronsko potpisivanje u klaudu na Portalu eUprava omogućava korisniku da odabere pdf ili xml dokument koji želi da potpiše elektronskim sertifikatom u klaudu, pregleda dodata dokumenta, odabere dokument za potpis, pokrene potpisivanje, pozicionira grafički prikaz elektronskog potpisa i potpiše dokument.

Kancelarija za IT i eUpravu postala je sertifikaciono telo i upisana je u registar pružaoca usluga od poverenja za uslugu upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu i za izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova. Takođe, Kancelarija za IT i eUpravu je upisana u registar pružaoca usluga elektronske identifikacije i šema elektronske identifikacije osnovnog, srednjeg i visokog nivoa pouzdanosti.

Izvor: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: