Dug za porez na pet godina

Preduzeća sa poreskim dugovanjima do dva miliona dinara mogu da ih otplate na 60 meseci i otpisuje im se kamata.

Firme koje za poreze i doprinose duguju do dva miliona dinara moći će svoje obaveze da otplate na rate u roku od čak pet godina, umesto dosadašnje dve. Redovnim namirivanjem rata stiču i pravo da im se kamata otpiše – u celosti. Preduzeća sa većim dugovanjem, svoje obaveze mogu da plate u istom roku, ali im se otpisuje samo 50 odsto kamate. Ovo je predviđeno najnovijim izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji, koje su se pred poslanicima Skupštine, zajedno sa setom ekonomskih zakona, našle po hitnom postupku.

Kako bi se olakšala naplata zaostalih dugovanja, izmenama ovog propisa podiže se i prag poreskog duga na 1,5 miliona dinara, za koji će dužniku moći da se odobri reprogram, ali se neće zahtevati obezbeđenje – ni hipoteke, ni zaloge, ni menice, ni bankarske garancije.

Ovo će posebno pogodovati preduzetnicima kojima je zakon do sada tražio obezbeđenje za reprogram dugova iznad 200.000 dinara, dok je ova granica za preduzeća bila milion dinara. I građani neće morati da polažu garancije ukoliko reprogramiraju svoj poreski dug, koji ne prelazi 200.000 dinara, što je duplo veći iznos od dosadašnje granice za koju se zahtevalo obezbeđenje duga.

Ministar privrede Željko Sertić istakao je u ponedeljak u Skupštini Srbije, predstavljajući izmene ovog poreskog zakona, da će se svetska ekonomska kriza prelila i na Srbiju i da su najviše bila pogođena mala preduzeća i mikrofirme, kao i preduzetnici, koji su imali problem da servisiraju svoje obaveze pre svega prema državi.

– Ako uzmemo u obzir da nemamo savršen sistem funkcionisanja Poreske uprave, niti državnih organa, fer je da kao država budemo tolerantni prema našim građanima i da im pomognemo – istakao je Sertić. – Ta preduzeća moraju da plaćaju tekuće obaveze, kao i dugovanja iz prethodnih godina.

Kamata na poreski dug, kako je predloženo, biće u iznosu referentne kamatne stope NBS, koja je sada 4,25 odsto. Porez će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali i konverzijom poreskih dugova u vlasnički udeo u kapitalu poreskog dužnika. Otpis dugova odobravaće se poreskim dužnicima koji redovno izmiruju dugove i tekuće obaveze, tako što se, po isteku 12 meseci redovne isplate, otpisuje 50 odsto kamate.

Oni koji pre vremena (predviđenog reprogramom) otplate zaostale obaveze moći će da računaju na otpis kompletne kamate. Svi dužnici koji sada imaju aktivan program reprograma duga, moći će da podnesu zahtev za odlaganje po novim uslovima.

Izvor: www.novosti.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: