Dostavljanje dokumentacije nakon prethodno dostavljenog finansijskog izveštaja

Agencija za privredne registre podseća obveznike revizije da, počev od redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (RGFI) koji se sastavljaju na 31.12.2021. godine, imaju obavezu da do 30.6.2022. godine dostave:

  • propisanu dokumentaciju uz te izveštaje (odluku o usvajanju finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj i eventualno godišnji izveštaj o poslovanju, u skladu sa zakonom) ili
  • korigovani RGFI sa navedenom dokumentacijom, ukoliko je obveznik vršio korekcije u odnosu na javno objavljen finansijski izveštaj usvojen od strane nadležnog organa.

Dostavljanje propisane dokumentacije se vrši kreiranjem i dostavljanjem novog zahteva u Posebnom informacionom sistemu Agencije – “Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj”. Obveznik koji, pored dokumentacije, dostavlja i korigovani izveštaj, u sistemu treba da kreira zahtev “Korigovani redovan godišnji finansijski izveštaj sa dokumentacijom”.

Posebno skrećemo pažnju da obveznici revizije, koji su prethodno dostavili redovan godišnji finansijski izveštaj (RGFI), dokumentaciju uz isti, odnosno korigovani redovni godišnji finansijski izveštaj (RGFI) sa dokumentacijom, mogu dostaviti tek nakon javnog objavljivanja tog izveštaja kao potpunog i računski tačnog na internet stranici Agencije, što se može proveriti putem linka “Pretraga objavljenih finansijskih izveštaja sastavljenih na 31.12.2021. i kasnije”.

Detaljne informacije o podnošenju navedenih vrsta zahteva obveznici mogu pročitati na internet stranici Agencije, u okviru Registra finansijskih izveštaja. Za rešavanje konkretnih pitanja, obveznici se mogu obratiti na sledeće mejl adrese:

  • finizvestaji@apr.gov.rs za dodatna pitanja i objašnjenja u vezi sa dostavljanjem zahteva;
  • sd@apr.gov.rs – radi rešavanja pitanja u vezi sa primenom Posebnog infromacionog sistema Agencije, pristupa istom ili problema u vezi sa potpisivanjem zahteva, odnosno dokumentacije;
  • obveznicifi@apr.gov.rs – radi ažuriranja statusnih podataka ili podataka o zakonskom zastupniku.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: