CROSO - Novine u ishodovanju uverenja

Počev od 16. novembra, korisnicima portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja dostupna je nova funkcija – Izdavanje uverenja i izveštaji.

Naime, umesto dosadašnje aplikacije Croso obveznik, korisnici portala će za ishodovanje uverenja za subvencije Poreske uprave, izveštaja o aktivnim zaposlenima i osiguranim licima, koristiti novu opciju u delu E-prijave.

Kako biste ishodovali željeno uverenje/izveštaj, potrebno je da u delu E-prijave izaberete karticu – Izdavanje uverenja i izveštaji. Nakon toga se otvara prozor sa tri opcije:

  1. Uverenje za subvencije – uverenje koje je potrebno radi ostvarivanja prava na povrat dela plaćenih poreza i doprinosa na zarade zaposlenih,
  2. Izveštaj o aktivnim zaposlenima na dan – pregled prijavljenih osiguranika na zadati datum,
  3. Izveštaj o osiguranim licima – pregled osiguranih članova porodice.

Kako biste dobili željeni izveštaj/uverenje potrebno je da izaberete odgovarajuću opciju, unesete željeni datum i kliknete „kreiraj“ kako biste poslali zahtev za dobijanje izveštaja. Nakon toga dobićete željeni izveštaj/uverenje.

Detaljnije o načinu ishodovanja navedenih izveštaja/uverenja možete pročitati na sledećem linku: http://www.croso.gov.rs/storage/files/Uputstvo%20za%20uverenja%20i%20izve%C5%A1taje.pdf

Podsećamo da da biste koristili navedenu opciju morate da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat, kao i ovlašćenje za pristup delu E-prijave.

Važno je napomenuti da je za uverenja koja su potrebna za dobijanje radne dozvole i upućivanje na rad u inostranstvo i dalje potrebno da popunjen zahtev za izdavanje uverenja pošaljete mejlom na info@croso.rs.

 

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: