APR prijavio agenciju "Registar usluga doo"

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava privredne subjekte da se obratila Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), nadležnom tužilaštvu i Registru nacionalnog Internet domena Srbije da preduzmu mere iz svojih nadležnosti protiv “Agencije Registar usluga d.o.o.”, koja šalje registrovanim privrednim subjektima dopise sa ponudom za upis podataka u “PrivredniRegistar.rs”, koristeći bazu podataka APR-a na nezakonit način.

Kako uz dopise stižu i popunjene uplatnice sa naznačenim iznosima koji se kreću od 500,00 do 16.000,00 dinara, čiji je primalac “Agencija Registar usluga d.o.o.”, upozoravamo još jednom sve privredne subjekte da ovakvi dopisi ne potiču od Agencije za privredne registre.

U proteklom periodu je prijem dopisa “Agencije Registar usluga d.o.o.” izazvao zabunu i uznemirenje kod dela korisnika, koji su uplatili naznačena novčana sredstva i čiji su podaci objavljeni na portalu “PrivredniRegistar.rs”, jer su privredni subjekti bili dovedeni u zabludu da se u konkretnim slučajevima radi o upisu u registar Agencije za privredne registre.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: