APR počinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima

Agencija za privredne registre će od početka 2021. godine početi sa izdavanjem izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Agencija će izdavati izvod sa podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta.

Takođe, zainteresovani korisnici moći će da dobiju potvrdu iz Centralne evidencije sa istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta), kao i potvrdu da je neko fizičko lice upisano, ili je bilo upisano, kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR (i u tom slučaju se i naknada za izdavanje izvoda ili potvrde plaća elektronski), ili u pisanoj formi, na posebnom obrascu, koji je dostupan preko internet stranice Agencije.

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Podnosilac ima mogućnost da bira način izdavanja dokumenta bez obzira na način podnošenja, jer Agencija može izdati izvod ili potvrdu u formi elektronskog dokumenta, ili u papirnoj formi.

Izvod će se dobijati odmah u Agenciji, odnosno u njenim organizacionim jedinicama, ako se zahtev preda lično, dok će se potvrde u papirnoj formi izdavati u roku od 2 dana od podnošenja zahteva.

Izvod ili potvrda, koji se naručuju preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, u elektronskom obliku, moći će da se preuzme odmah nakon izvršenog plaćanja naknade.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: