APR objavio obaveštenja privrednim društvima kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju

Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata je dana 27. decembra 2023. godine objavio na internet stranici Agencije obaveštenja kod 3.609 privrednih društava kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju koje više nije moguće otkloniti, u skladu sa odredbom člana 546. stav 2. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Navedena obaveštenja se objavlјuju u trajanju od 30 dana od dana njihovog objavlјivanja na internet stranici Agencije, a pristupa im se unosom matičnog broja ili poslovnog imena privrednog društva na stranici Pretraga privrednih društava, u odelјku “Oglasi i obaveštenja”.

Po isteku trajanja ovih obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno objaviti oglas o prinudnoj likvidaciji i istovremeno prevesti društvo u status “u prinudnoj likvidaciji”. Oglas, koji se objavlјuje u neprekidnom trajanju od 60 dana, sadrži datum objave, poslovno ime i matični broj društva, kao i razlog prinudne likvidacije. Uz poslovno ime društva obavezno se dodaje oznaka: “u prinudnoj likvidaciji”.

Po isteku trajanja oglasa, registrator će, u dalјem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju, na osnovu kojih će obrisati privredna društva iz Registra privrednih subjekata.

Podsetimo, aprila prošle godine je po službenoj dužnosti obrisano oko 4.000 privrednih društava na osnovu prinudne likvidacije.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: