Konkursi

Redni broj

Vrsta konkursa

Naziv Konkursa

Ustanova gde se konkuriše

Link ka konkursu

Ukupan iznos sredstava za koji se može konkurisati

Iznos bespovratnih sredstava koji se dobija po konkursu

Period otplate i kamatna stopa

Konkurs Aktivan/Tek treba da izađe

Preduslov za konkurisanje

Firme koje mogu da konkurišu

Procenjeno vreme potrebno da se izradi plan

Procenjeni period odobrenja sredstava po konkursu

Cena izrade plana i pripreme dokumentacije

Zainteresovani Da/Ne

PRIVREDA

AKTIVNI KONKURSI

1

Konkursi za privredu

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI

Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu

Od 250.000,00 do 400.000,00 dinara

Od 250.000,00 do 400.000,00 dinara

-

Aktivan do 17.09.2021

Samozapošljavanje. Konkuriša lica pred otvaranje firme.

2

Konkursi za privredu

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLjAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2021. GODINI

Razvojna Agencija Srbije

260.000.000 dinara

Više različitih namena za konkurisanje: Ulaganje u materijalnu imovinu, konsultanstka podrška, podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK,

-

Aktivan do 26.10.2021

Preduzeće koje ispunjava opšte i posebne uslove navedene u konkursu

3

Konkursi za privredu

KREDITNE LINIJE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Razvojni fond Vojvodine

-

-

Kreditna sredstva

Aktivan do 31.12.2021

4

Konkursi za privredu

KEDITNE LINIJE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Fond za razvoj RS

-

-

Kreditna sredstva

Aktivan do 31.12.2021

5

Konkursi za privredu

Javni program za učešće u promociji proizvoda i samozapošljavanja

Privredna Komora Srbije

3.600.000,00

600.000,00

60 meseci u okviru koga je grejs period 12 meseci i kamatna stopa od 5,99%

Aktivan do utroška sredstava

Da firme nisu starije od 2 godine i da se kod njih firme prijave za obuku i odslušaju predavanje.

6

Konkursi za privredu

Start Up Krediti

Fond za Razvoj

6.000.000,00

1.800.000,00

60 meseci u okviru koga je 12 meseci grejs period i kamatna stopa od 2%

Aktivan do utroška sredstava

Da firme nisu starije od 2 godine. Sredstva obezbeđenja kredita

7

Konkursi za privredu

Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte

Fond za Razvoj

12.500.000,00

1.800.000,00

12 godina u okviru koga je godinu dana grejs period i kamatna stopa od 2%

Aktivan do utroška sredstava

Da su firme starije od 2 godine i da pozitivno posluju. Da nisu smanjivali broj zaposlenih radnika

8

Konkursi za privredu

Javni poziv za dodeljivanje inovacionih vaučerа za mikro, mala i srednja preduzeća

Fond za inovacionu delatnost

1.200.000,00

800.000,00

Aktivan do 31.12.2021

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnog, tehnološkog ili inovativnog znanja koje je novo za privredno društvo ili za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje privredno društvo odredi

9

Konkursi za privredu

PROGRAM RANOG RAZVOJA

Fond za inovacionu delatnost

80.000 eura

80.000 eura

70% ukupno odobrenog budžeta

Aktivan do 31.12.2021.

10

Konkursi za privredu

PROGRAM SUFINANSIRANjA INOVACIJA

Fond za inovacionu delatnost

300.000 eura

300.000 eura

60% do 70% ukupno odobrenog budžeta

Aktivan do 31.12.2021.

11

Konkursi za privredu

PROGRAM SARADNjE NAUKE I PRIVREDE

Fond za inovacionu delatnost

300.000 eura

300.000 eura

60% do 70% ukupno odobrenog budžeta

Aktivan do 31.12.2021.

12

Konkursi za privredu

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA RADI PRIVLAČENjA DIREKTNIH ULAGANjA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE

Ministarstvo privrede

300.000.000 dinara

Aktivan do 31.12.2021.

Prijavu mogu da dostave privredna društva koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije, radi automatizacije postojećih kapaciteta sa ciljem unapređenja produktivnosti, povećanja broja domaćih kooperanata i povećanja korišćenja sirovina domaćeg porekla.

13

Konkursi za privredu

Konkursi preko Garancijskog Fonda

Garancijski Fond APV

Ovo su kreditna sredstva ali koja se uz sredstvo obezbeđenja mogu brže završiti ako je nešto baš hitno.

Kamatna stopa i period otplate u dogovoru sa poslovnom bankom

Aktivni cele godine

KONKURSI KOJI NISU AKTIVNI ALI ĆE BITI USKORO

14

Konkursi za privredu

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima za nabavku opreme

Pokrajinski sekreterijat za regionalni razvoj i međureginalnu saradnju

Od 100% uloženih sredstava 50% se dobijalo bespovratno. Do 8.000.000,00 rsd

8.000.000,00

12 meseci se prilaže bankarska garancija kao sredstvo obezbeđenja kredita

Još nije aktivan. Biće raspisan u septembru ili oktobru 2021. godine

Sve firme mogu da konkurišu samo je bitno da firme mogu da one posle mogu da dobiju bankarsku garanciju

15

Konkursi za privredu

Konkurs za nabavku opreme

Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam

4.900.000,00

3.920.000,00

Korisnik je obavezan da ne smanjuje broj zaposlenih ispod 10% i da ne otuđi osnovno sredstvo 24 meseca

Još nije aktivan. Bio je u martu trebao bi da bude opet u septembru ili oktobru 2021. godine

Bitno je da imaju dva pozitivna bilansa

16

Konkursi za privredu

Konkurs za refundaciju repromaterijala

Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam

4.900.000,00

3.920.000,00

Još nije aktivan. Bio je u martu trebao bi da bude opet u septembru, oktobru 2021. godine

Bitno je da imaju dva pozitivna bilansa

TURIZAM

1

Konkursi za turizam

Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Razvojni fond Vojvodine

5.000.000,00

Iznos bespovratnih sredstava se kreće od 8% do 12% u zavisnoti od toga da li je žena u pitanju

2%, 7 godina, godinu dana je grejs period

Aktivan do 31.12.2021.

KONKURSI KOJI NISU AKTIVNI ALI ĆE BITI USKORO

2

Konkursi za turizam

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI - NABAVKA MAŠINA I OPREME I UVOĐENjE TEHNOLOŠKIH INOVACIJA U PROMOCIJI I POSLOVANjU UGOSTITELjSKIH OBJEKATA

Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.spriv.vojvodina.gov.rs%2Fimages%2Fkonkursi%2FTekst%2520konkursa%2520pp%2520turizam%2520nabavka%2520masine%2520oprema%25202021.pdf&clen=397589&chunk=true

52.000.000 dinara

Do 80% maksimalno do 3.000.000 dinara

Trenutno nije aktivan. Trebalo bi da izađe ponovo do kraja godine

da je registrovan u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma

3

Konkursi za turizam

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2021. GODINI - PODIZANjE NIVOA KVALITETA I KAPACITETA OBJEKATA TURISTIČKE SUPRASTRUKTURE

Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.spriv.vojvodina.gov.rs%2Fimages%2Fkonkursi%2FTekst%2520konkursa%2520izgradnja%2520suprastrukture%25202021.pdf&clen=401918&chunk=true

52.000.000 dinara

Do 80% maksimalno do 4.000.000 dinara

Trenutno nije aktivan. Trebalo bi da izađe ponovo do kraja godine

da je registrovan u Agenciji za privredne registre do datuma 31.12.2020. godine i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine, kao i da je izvršio registraciju, odnosno da se evidentirao u Registru turizma

IPARD

1

Konkursi za poljoprivredu i privredu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKATA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fuap.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Fshesti-javni-poziv-m1-mashine-izgradnja-zasadi.pdf&chunk=true

Iznosi podsticaja koje korisnik može da ostvari u sektorima voća, povrća, ostalih useva, grožđa i jaja mogu biti od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra

6.460.900.000,00 динара

Aktivan do 10.09.2021.

Postoje opšti i posebni uslovi koje bi trebalo ispuniti

2

Konkursi za poljoprivredu i privredu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fuap.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2Fchetvrti-Javni-poziv-ipard-m3-1.pdf&chunk=true

3.000.780.714

50% + 10% ako se investicija odnosi na oblast upravljanja otpadom i otpadnim vodama

Treba da bude 50% avans a ostatak se realizuje iz kredita poslovne banke.

Aktivan do 29.10.2021.

Postoje opšti i posebni uslovi koje bi trebalo ispuniti

3

Konkursi za seoski turizam

Ipard Mera 7

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

5.000 eura do 300.000 eura u jednom pozivu. Maksimalno 400.000 eura za vreme trajanja programa. 65% bespovratnih sredstava

Treba da bude 50% avans a ostatak se realizuje iz akredita poslovne banke.

Treba da izađe do 15.09.2021. novi konkurs

Postoje opšti i posebni uslovi koje bi trebalo ispuniti

4

Konkurs za poljoprivredu

Ipard mera 1 - Nabavka novog traktora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja

60% do 70% prihvatljiviš troškova je bespovratno

Treba da izađe do kraja godine

Postoje opšti i posebni uslovi koje bi trebalo ispuniti. Nabavka traktora do 100 kw. Oprema mora da bude nova i nekorišćenja.

KONKURENTNA POLJOPRIVREDA

1

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% bespovratna sredstva, 40% kredit, 10% sopstveno učešće. Maksimalno od 25.000 eura do 400.000 eura

U zavisnosti od poslovne banke

Biće više poziva u toku godine

POLJOPRIVREDA

1

Konkursi za poljoprivredu

Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2021.godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu

20.000.000 dinara

Aktivan do 15.09.2021

2

Konkursi za poljoprivredu

Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja

6.000.000 dinara za fizičko lice i 18.000.000 dinara za pravno lice

3% kamate odnosno 1% ako je u pitanju žena do 40 godina života

Aktivan do 01.11.2021

3

Konkursi za poljoprivredu

Konkurs o dodeli sredstava za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpsp.vojvodina.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FKonkurs-Fond-kamata-navodnjavanje-lekt..pdf&clen=563617&chunk=true

2.000.000 dinara

Aktivan do 01.12.2021

4

Konkursi za poljoprivredu

KREDITNE LINIJE ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA

Razvojni fond Vojvodine

Aktivni do 31.12.2021.

5

Konkursi za poljoprivredu

Konkursi preko Garancijskog Fonda

Garancijski Fond APV

Ovo su kreditna sredstva ali koja se uz sredstvo obezbeđenja mogu brže završiti ako je nešto baš hitno.

Kamatna stopa i period otplate u dogovoru sa poslovnom bankom

AKtivni cele godine

6

Konkursi za poljoprivredu

Podrška podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% sredstava, do 3.000.000 dinara

Aktivan do 30.09.2021.

Pravo na podsticaje ostvaruje se za jedan ili više podignutih proizvodnih zasada

7

Konkursi za poljoprivredu

PRAVILNIK o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fuap.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2Falkoholna-pica.pdf&chunk=true

Do 15.500.000 dinara

Aktivan tokom cele godine

Podnosilac zahteva treba da bude upisan i u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića

KONKURSI KOJI TRENUTNO NISU AKTIVNI

8

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Do 41.000.000 dinara

Podnosi se od 06.07. do 19.08. svake godine

Predmet podsticaja u skladu saovim pravilnikom jesu prihvatljive investicije i troškovi u sektoru proizvodnje vina

9

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i pjavascript:rehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Do 80.000.000 dinara

Podnosi se od 06.07. do 19.08. svake godine

Opšti uslovi definisani konkursom. Da je upisano u vinogradarski registar

10

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fuap.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2Felektrifikacija.pdf&chunk=true

90% sredstava, najviše do 800.000 dinara

Rok je u periodu od 01.02. do 01.09. svake godine

Opšti uslovi definisani konkursom

11

Konkurs za mlade poljoprivrednike

Konkurs za mlade poljoprivrednike

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

200.000.000

1.500.000 dinara

Zatvoren, bude jednom godišnje

Mladi do 40 godina starosti

12

Konkursi za poljoprivredu

Konkurs za mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

1.500.000 dinara

Zatvoren, bude jednom godišnje

Mladi do 40 godina starosti

13

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% sredstava do 65%, najviše do 800.000 dinara

Podnosi se od 06.01. do 29.05. svake godine

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 60 kilovata (kW),

14

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Do 15.000.000 dinara

15

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

od 50% do 65% bespovratnih sredstava do 5.000.000 dinara

od 01.01. do 30.09.

16

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% sredstava i to od 3.000.000 dinara do 5.000.000 dinara

Aktivan od 15.03. do 16.10.2021.

17

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% do 65% sredstava i to od 1.500.000 dinara do 3.000.000 dinara

Aktivan u periodu od 02.07. do 19.09. svake godine

18

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

50% do 65% sredstava i to od 1.500.000 dinara

Aktivan u periodu od 01.06. do 15.06. svake godine

19

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnikom o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

do 1.000.000 dinara

Aktivan u periodu od 01.03. do 31.10. svake godine

Podsticaji obuhvataju podršku sertifikaciji

20

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

8.000.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i 3.500.000 dinara za podsticaje programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje

Od 15.06. do 15.10. svake godine

21

Konkursi za poljoprivredu

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Od 50% do 65% sredstava,najviše do 3.500.000 dinara

до 01.11. сваке године

Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdnstva u aktivnom statusu

OSTALI KONKURSI

1

Ostali konkursi

II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD

Grad Novi Sad- Gradska uprava za privredu

Aktivan do 13.09.2021.

2

Ostali konkursi

II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD

Grad Novi Sad- Gradska uprava za privredu

90.000.000 dinara

Aktivan do 13.09.2021.

Da je u pitanju udruženje ili nevladina organizacija

3

Ostali konkursi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu

Zavod za ravnopravnost polova

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fravnopravnost.org.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FKonkurs-za-ku%25C4%2587e_2021.pdf&clen=3211630&chunk=true

25.000.000 dinara

1.000.000 dinara

Aktivan do 15.09.2021.

U konkursu su definisani uslovi za konkurisanje

4

Ostali konkursi

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

17.000.000 dinara

Raspodeljuje

Aktivan do 31.12.2021.

U konkursu su definisani uslovi za konkurisanje

5

Ostali konkursi

Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova evropske unije

Pokrajinski sekretarijat za finansije

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.psf.vojvodina.gov.rs%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2FJAVNI-KONKURS-_PSF-2021.pdf&clen=2311168&chunk=true

100.000.000 dinara

Subjektu se može raspodeliti od 4.000.000 dinara do 6.000.000 dnara

Aktivan do 15.09.2021.

U konkursu su definisani uslovi za konkurisanje

6

Ostali konkursi

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine

Ministarstvo rudarstva i energetike

50.000.000 dinara

50% sredstava

Aktivan do 01.10.2021.

U konkursu su definisani uslovi za konkurisanje. Konkuriše se za: 1. ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe; 2. izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem

7

Ostali konkursi

Kupovina kuće na selu

Ministarstvo za brigu o selu

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mbs.gov.rs%2Fdoc%2Fkonkursi%2Fprogram-dodole-bespovratnih-sredstava-za-kupovinu-seiske-kuce-sa-okucnicom.pdf&clen=4610508&chunk=true

500.000.000 dinara

1.200.000 dinara

Aktivan do 01.11.2021.

ZADRUGE

1

Konkurs za zemljoradničke zadruge

Program podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na teritoriji Republike Srbije

Ministarstvo za brigu o selu

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara, dok za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 15.000.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000,00 dinara.

Bude jednom godišnje. Bio je do 24.05.2021. godine. Biće sedeće godine