Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 10. septembra da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarene i očekivane efekte prethodno preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih posledica pandemije i podsticanja privrednog rasta. Izvršni odbor očekuje da će dosadašnje ublažavanje monetarne politike, a pre svega smanjenje referentne kamatne stope za jedan procentni poen u odnosu na pretkrizni nivo, nastaviti da doprinosi očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana i rastu njihovog raspoloživog dohotka i u narednom periodu.

U skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, ekonomski oporavak naše privrede usledio je od maja i u većini proizvodnih i uslužnih sektora bio je brži od očekivanja, tako da je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, u prvoj polovini godine privredna aktivnost u Srbiji bila niža za oko 0,8% u odnosu na isti period prethodne godine, što je bolji ishod od prvobitno očekivanog.

Izvršni odbor ističe da je takvom ishodu doprinelo to što je Srbija ovu globalnu krizu dočekala u znatno povoljnijoj poziciji u odnosu na prethodne krize. To je stvorilo prostor za donošenje obimnih monetarnih i fiskalnih mera, kao i za eventualne buduće mere ako to bude potrebno, bez ugrožavanja cenovne i finansijske stabilnosti i fiskalne pozicije države. Izvršni odbor očekuje da će započeti oporavak biti nastavljen u narednom periodu i da će već naredne godine biti prestignut pretkrizni nivo privredne aktivnosti.

Bržem oporavku domaće privrede trebalo bi da doprinesu i stimulativne mere Narodne banke Srbije, koje, pored omogućenog produženog zastoja u otplati kreditnih obaveza i obaveza po osnovu finansijskog lizinga za dva meseca, preduzećima obezbeđuju povoljnije uslove finansiranja u dinarima u okviru garantne šeme Vlade Republike Srbije, a stanovništvu olakšavaju uzimanje stambenih kredita, kao i otplatu kredita i za ostale namene. Izvršni odbor je imao u vidu i očekivane efekte obimnog paketa fiskalnih mera (u ukupnom iznosu od preko 12% bruto domaćeg proizvoda), kojima je obezbeđena snažna podrška privatnom sektoru kako bi oporavak naše privrede od pandemije bio što brži.

Izvršni odbor naglašava da je donošenje pomenutih podsticajnih mera bilo moguće u uslovima očuvane niske i stabilne inflacije, čemu su doprineli, pre svega, obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa i puna snabdevenost tržišta robom i u uslovima krize, kao i usidrena inflaciona očekivanja. Inflacija je u julu iznosila 2% međugodišnje, a prema oceni Izvršnog odbora oko tog nivoa nastaviće da se kreće i u narednim mesecima. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje, podstaknut merama monetarne i fiskalne politike.

Na globalnom nivou, nakon znatnog pada privredne aktivnosti tokom drugog tromesečja izazvanog pandemijom virusa korona, usledilo je postepeno ublažavanje zdravstvenih mera i započet je oporavak ekonomske aktivnosti, koji je u mnogim zemljama bio podstaknut i preduzetim ekspanzivnim merama monetarne i fiskalne politike. Iako kretanja u međunarodnom okruženju i dalje karakteriše visok stepen neizvesnosti, pokazatelji ekonomske aktivnosti od juna ukazuju na oporavak svetske ekonomije od krize izazvane pandemijom, a u pojedinim zemljama, uključujući i našeg najznačajnijeg trgovinskog partnera – zonu evra, taj oporavak se za sada odvija iznad prethodnih očekivanja. Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje su volatilna, na šta se, pored neizvesnosti oko toka pandemije, odražavaju i ekonomske tenzije između SAD i Kine.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. oktobra.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 1,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 1,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 1,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 2,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 2,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 2,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 3,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 3,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 3,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 3,75%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 11,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 11,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 11,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 12,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 12,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 12,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 13,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 13,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 13,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 13,75%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 9,25 11.06.2020. 12.06.2020.
9,50 09.04.2020. 10.04.2020.
9,75 11.03.2020. 12.03.2020.
10,25 07.11.2019. 08.11.2019.
10,50 08.08.2019. 09.08.2019.
10,75 11.07.2019. 12.07.2019.
11,00 12.04.2018. 13.04.2018.
11,25 14.03.2018. 15.03.2018.
11,50 09.10.2017. 10.10.2017.
11,75 07.09.2017. 08.09.2017.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.