Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa smanjena na 1,25%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 11. juna da nastavi sa ublažavanjem monetarne politike i referentnu kamatnu stopu snizio je za 25 baznih poena, na nivo od 1,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da razmere krize u svetu izazvane širenjem virusa korona (COVID-19) zahtevaju dodatnu podršku monetarne politike domaćoj ekonomiji da bi se ublažili negativni efekti te krize i podstakao privredni rast u narednom periodu. Izvršni odbor je imao u vidu prethodno donete mere znatnog ublažavanja monetarne politike i fiskalne podsticaje, ali i činjenicu da je, zahvaljujući odgovornom vođenju ekonomske politike, Srbija ovu krizu dočekala u znatno povoljnijoj makroekonomskoj poziciji nego prethodne krize. Na taj način je otvoren prostor da se dodatno poveća ekspanzivnost monetarne politike i pruži podrška privrednom oporavku zemlje.

Izvršni odbor naglašava da je odluku o dodatnom smanjenju referentne kamatne stope doneo u uslovima obezbeđene niske i stabilne inflacije, čije je usporavanje nastavljeno i u aprilu, na 0,6% međugodišnje, u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije. Prema oceni Izvršnog odbora, inflacija bi u ostatku godine trebalo da se kreće oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja (3 ± 1,5%) u uslovima niže agregatne tražnje, kao i nižih uvoznih cena, uključujući i cene nafte. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje, podstaknut merama monetarne i fiskalne politike.

Širenjem virusa korona svetska privreda je uvedena u recesiju bez presedana i sve je izvesnije da će njeno otvaranje biti postepeno, što je uticalo i na to da brojne centralne banke donose nove mere za podsticanje bržeg oporavka. Za nas je posebno važan oporavak zone evra, koji bi trebalo da bude podstaknut nedavno donetim dodatnim merama Evropske centralne banke kojima se povećava likvidnost i pruža podrška povoljnim uslovima finansiranja. Koordinirane akcije monetarne i fiskalne politike u mnogim zemljama sveta trebalo bi da doprinesu povoljnijim uslovima finansiranja i podsticanju oporavka privrede u narednom periodu. Izvršni odbor je imao u vidu i da se zbog lošijih izgleda za globalni privredni rast očekuje da će cene primarnih proizvoda na svetskom tržištu, pre svega cene nafte, ostati na relativno niskom nivou i u narednom periodu.

Izvršni odbor je posebno istakao činjenicu da će dodatnim smanjenjem referentne kamatne stope, zajedno s prethodno donetim merama monetarne i fiskalne politike, efekti pandemije na privredu Srbije biti znatno ublaženi. Gotovo je izvesno da su se najveći efekti krize, kao i u većini drugih evropskih zemalja, u Srbiji osetili u aprilu, ali i da će u narednim mesecima uslediti oporavak, podstaknut preduzetim merama, koji će voditi rastu bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini od najmanje 6%, bez ugrožavanja cenovne i finansijske stabilnosti.

Izvršni odbor je istakao da će puna koordinacija mera monetarne i fiskalne politike biti nastavljena, što će omogućiti smanjenje eventualnih daljih negativnih uticaja iz međunarodnog okruženja. Narodna banka Srbije će i dalje pažljivo pratiti globalna kretanja i njihove implikacije na domaću ekonomiju i inflaciju i blagovremeno reagovati kako bi očuvala postignutu cenovnu i finansijsku stabilnost i doprinela rastu naše privrede na održivim osnovama.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. jula.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 1,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 1,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 1,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 2,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 2,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 2,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 3,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 3,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 3,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 3,75%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 11,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 11,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 11,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 12,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 12,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 12,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 13,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 13,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 13,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 13,75%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 9,25 11.06.2020. 12.06.2020.
9,50 09.04.2020. 10.04.2020.
9,75 11.03.2020. 12.03.2020.
10,25 07.11.2019. 08.11.2019.
10,50 08.08.2019. 09.08.2019.
10,75 11.07.2019. 12.07.2019.
11,00 12.04.2018. 13.04.2018.
11,25 14.03.2018. 15.03.2018.
11,50 09.10.2017. 10.10.2017.
11,75 07.09.2017. 08.09.2017.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.