Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 8. oktobra razmatrao je aktuelna makroekonomska kretanja i očekivanja za naredni period i doneo odluku da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 1,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarene i očekivane efekte prethodno preduzetih mera monetarne politike radi ublažavanja negativnih posledica pandemije i podsticanja privrednog rasta. Izvršni odbor je istakao da rezultati u većini proizvodnih i uslužnih delatnosti četvrti mesec zaredom prevazilaze očekivanja. Sasvim je izvesno da će na nivou godine stopa rasta bruto domaćeg proizvoda biti bolja od ranije projektovane od –1,5% i da će, prema novoj projekciji, smanjenje iznositi oko 1%, uz izraženije rizike ka još povoljnijem ishodu (asimetrične naviše), što će biti jedan od najboljih rezultata u Evropi. Već je dostignut pretkrizni nivo aktivnosti u industriji i trgovini na malo, izvoz je na putu normalizacije, a revidirana projekcija bruto domaćeg proizvoda za 2020. odražava i bolje rezultate u građevinarstvu i poljoprivredi. Povoljne izglede potvrđuje i priliv stranih direktnih investicija, koji je ostao solidan uprkos pandemiji i ekonomskom usporavanju naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera i koji i dalje u potpunosti pokriva deficit tekućeg računa. Brz oporavak naše privrede najbolje potvrđuje adekvatnost mera i aktivnosti koje koordinirano sprovode Narodna banka Srbije, Vlada i predsednik Republike, zahvaljujući čemu smo očuvali proizvodne kapacitete i zaposlenost, a ujedno i sprečili veći pad poslovnog i potrošačkog poverenja. Izvršni odbor očekuje da će dosadašnje ublažavanje monetarne politike i u narednom periodu nastaviti da doprinosi očuvanju povoljnih uslova finansiranja privrede i građana i rastu njihovog raspoloživog dohotka. To će podstaći dalji rast domaće tražnje i, uz postepeni oporavak eksterne tražnje, omogućiti da već u prvoj polovini naredne godine bude premašen pretkrizni nivo ekonomske aktivnosti.

Izvršni odbor naglašava da je donošenje pomenutih podsticajnih mera bilo moguće u uslovima očuvane niske i stabilne inflacije, čemu su doprineli, pre svega, obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa i puna snabdevenost tržišta robom i u uslovima krize, kao i usidrena inflaciona očekivanja. Inflacija je u avgustu bila stabilna na nivou od 1,9% međugodišnje, a, prema oceni Izvršnog odbora, oko tog nivoa nastaviće da se kreće i u narednim mesecima. Postepeno približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja očekuje se u srednjem roku, čemu bi trebalo da doprinese oporavak tražnje, podstaknut merama monetarne i fiskalne politike.

Iako se ekonomska aktivnost na globalnom nivou postepeno oporavlja, delom i zahvaljujući monetarnim merama vodećih centralnih banaka i fiskalnim merama, izgledi za naredni period i dalje u najvećoj meri zavise od toka pandemije. Oporavak našeg najvažnijeg trgovinskog i finansijskog partnera, zone evra, za sada se odvija iznad prethodnih očekivanja, čemu doprinose i stimulativne mere Evropske centralne banke. Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje su volatilna, na šta se, pored neizvesnosti oko toka pandemije, odražavaju i geopolitičke tenzije u svetu.

Izvršni odbor ističe i povećanu otpornost naše ekonomije na potrese iz međunarodnog okruženja, kao rezultat odgovornog vođenja ekonomske politike u prethodnim godinama i adekvatnog odgovora na aktuelnu globalnu krizu. O tome govori i činjenica da je Srbija uspela da očuva kreditni rejting i tokom pandemije, što je jasno priznanje uspeha Vladi i Narodnoj banci Srbije na očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti Srbije i povoljnih izgleda za privredni rast.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. novembra.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 1,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 1,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 1,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 2,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 2,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 2,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 3,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 3,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 3,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 3,75%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
11.06.2020. - do daljnjeg 11,25%
09.04.2020. - 11.06.2020. 11,50%
11.03.2020. - 09.04.2020. 11,75%
07.11.2019. - 11.03.2020. 12,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 12,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 12,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 13,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 13,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 13,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 13,75%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 9,25 11.06.2020. 12.06.2020.
9,50 09.04.2020. 10.04.2020.
9,75 11.03.2020. 12.03.2020.
10,25 07.11.2019. 08.11.2019.
10,50 08.08.2019. 09.08.2019.
10,75 11.07.2019. 12.07.2019.
11,00 12.04.2018. 13.04.2018.
11,25 14.03.2018. 15.03.2018.
11,50 09.10.2017. 10.10.2017.
11,75 07.09.2017. 08.09.2017.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.