Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nivou od 2,25%

Na sednici održanoj 9. januara, Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 2,25%.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu, kao i dosadašnje ublažavanje monetarne politike. Inflacija je i šestu godinu zaredom ostala niska i stabilna i u decembru je, prema proceni Republičkog zavoda za statistiku, iznosila 1,9% na međugodišnjem nivou, a niske inflatorne pritiske očekujemo i u narednom periodu. Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija do sredine 2020. godine kretati oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja, a da će se nakon toga, pod uticajem rasta agregatne tražnje, postepeno približavati centralnoj vrednosti cilja. Na niske inflatorne pritiske ukazuju i inflaciona očekivanja, koja se i za godinu i za dve godine unapred nalaze u granicama cilja za inflaciju Narodne banke Srbije.

Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna, pre svega zbog kretanja na međunarodnom finansijskom i robnom tržištu. Evropska centralna banka od novembra sprovodi novi paket mera monetarnih podsticaja, dok Sistem federalnih rezervi, nakon poslednjeg sniženja referentne kamatne stope u oktobru, najverovatnije neće menjati monetarnu politiku još neko vreme. Neizvesnost je prisutna u pogledu kretanja cena nafte i primarnih poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, s obzirom na složen uticaj brojnih faktora i na strani ponude i na strani tražnje.

Izvršni odbor je istakao da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući punoj koordinaciji mera ekonomske politike, koja je rezultirala održivim snažnim rastom ekonomske aktivnosti i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period, što potvrđuje i povećanje kreditnog rejtinga zemlje. Rast bruto domaćeg proizvoda u 2019. premašio je prvobitne projekcije i, prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, iznosio je 4,0%. Izvršni odbor je naglasio da je posebno značajan rast investicija od 14,2% u 2019, čemu je doprinela dalja realizacija infrastrukturnih projekata, unapređenje poslovnog ambijenta, kao i povoljni izvori finansiranja, na šta je uticalo i prethodno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije. Povećana je i potrošnja domaćinstava, pre svega zahvaljujući pozitivnim kretanjima na tržištu rada, rastu životnog standarda građana i nižim troškovima kredita. Pozitivne trendove na tržištu rada najbolje ilustruju podaci o realnom rastu zarada od 8,5% u 2019, uz pad stope nezaposlenosti na jednocifreni nivo. Kao i u prethodne dve godine, javne finansije su i u 2019. bile u suficitu, dok je rekordan neto priliv stranih direktnih investicija petu godinu zaredom u punoj meri pokrio deficit tekućeg računa platnog bilansa. Garanciju otpornosti na eventualne šokove iz međunarodnog okruženja pruža i visok nivo deviznih rezervi naše zemlje.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. februara.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
07.11.2019. - do daljnjeg 2,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 2,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 2,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 3,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 3,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 3,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 3,75%
07.07.2016. - 07.09.2017. 4,00%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
07.11.2019. - do daljnjeg 12,25%
08.08.2019. - 07.11.2019. 12,50%
11.07.2019. - 08.08.2019. 12,75%
12.04.2018. - 11.07.2019. 13,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 13,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 13,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 13,75%
07.07.2016. - 07.09.2017. 14,00%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 10,25 07.11.2019. 08.11.2019.
10,50 08.08.2019. 09.08.2019.
10,75 11.07.2019. 12.07.2019.
11,00 12.04.2018. 13.04.2018.
11,25 14.03.2018. 15.03.2018.
11,50 09.10.2017. 10.10.2017.
11,75 07.09.2017. 08.09.2017.
12,00 07.07.2016. 08.07.2016.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.