Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Dokumenta se više ne overavaju u opštini ili sudu(postavljeno 28. februara 2017. godine)
Cene overa kod notara su niže nego što su bile kod lokalnih samouprava, ali više nego u sudovima.overe kod notara Dokumente, građani Srbije od 1. marta 2017. godine neće moći više da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika odnosno, izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje.

To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u škole ili na fakultete, dokumentaciju potrebnu za konkurisanje za posao ili vađenje invalidske penzije. Tu su i overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta iz zemlje, pa potvrde o isplati na osnovu kupoprodaje nepokretnosti, overe punomoćja, ugovora o zakupu, overe prepisa diploma i raznih drugih dokumenata.

Cene overa su kako kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, niže nego što su bile kod lokalnih samouprava, ali više nego u sudovima. Primera radi, prosečna overa potpisa kod notara je 360 dinara sa PDV, u velikom broju opština je premašivala 400 , dok je u sudovima bila 160 dinara.

Tendencija je da se vremenom beležnicima povere sve ostavine, da bi se rasteretili sudovi jer se u Srbiji godišnje obavi oko 100 ostavina – kaže Đukanović.

U Srbiji rade 152 beležnika, 21 pomoćnik i 238 pripravnika.Izvor: telegraf.rs | 28.02.2017.
Originalni naslov:
SVE KOD NOTARA: Od sutra nema više overavanja u opštini ili suduNovac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal