Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Prosečna mesečna zarada
po zaposlenom u RS


(poslednji put ažurirano 29. septembra 2017. godine)
Prosečna mesečna bruto i neto zarada
po zaposlenom u Republici Srbiji za 2017. godinu

Mesec 2017 Bruto zarada Neto zarada
Avgust 65.094 47.220
Jul 66.251 48.101
Jun 67.857 49.238
Maj 64.860 47.136
April 68.246 49.635
Mart 65.695 47.814
Februar 64.847 46.990
Januar 57.231 41.508


Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
prethodni podaci.lnk

Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
prethodni podaci.lnkZarade po zaposlenom u RS,
avgust 2017. godine

(postavljeno 29. septembra 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nominalno i za 1,8% realno.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZSPodaci i objave za prethodne mesece tekuće godine        Pročitaj više


Zarade po zaposlenom u RS,
jul 2017. godine

(postavljeno 28. avgusta 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,0%, a realno je veća za 0,8%, dok je prosečna neto zarada veća za 3,9% nominalno i za 0,7% realno.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
jun 2017. godine

(postavljeno 03. avgusta 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine iznosi 67.857 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u junu 2017. godine iznosi 49.238 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,6%, a realno je veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,5% nominalno i za 4,3% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 6,0% nominalno, odnosno za 2,3% realno.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
maj 2017. godine

(postavljeno 26. maja 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarademanje su za 5,0% nominalno, odnosno za 4,5% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zaradeveće su za 7,2% nominalno, odnosno za 3,6% realno.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
april 2017. godine

(postavljeno 26. maja 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 68.246 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 49.635 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 3,9% nominalno i za 3,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 3,8% nominalno i za 3,0% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 1,2%, a realno je manja za 2,7%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 0,8%, a realno je manja za 3,1%.
Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) u najvećoj meri utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
mart 2017. godine

(postavljeno 25. aprila 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
februar 2017. godine

(postavljeno 24. marta 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 46.990 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 13,3% i realno je veća za 12,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,2% i realno je veća za 12,4%.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 5,7% i realno je veća za 2,4%.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
januar 2017. godine

(postavljeno 24. februara 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 41.508 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 22,3% i realno je manja za 23,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 22,4% i realno je manja za 23,5%.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%.
Pad zarada isplaćenih u januaru 2017. u odnosu na zarade isplaćene u decembru 2016. godine rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, krajem decembra 2016, zbog novogodišnjih i božićnih praznika, isplaćene su i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara 2017. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS
Podaci i objave za prethodne godine

Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji u 2016. godini   Pročitaj više

Prosečna mesečna bruto i neto zarada
po zaposlenom u RS za 2016. godinu

Mesec 2016 Bruto zarada Neto zarada
Decembar 73.641 53.456
Novembar 63.061 45.767
Oktobar 62.414 45.281
Septembar 64.150 46.558
Avgust 62.474 45.286
Jul 63.699 46.280
Jun 64.019 46.450
Maj 60.520 43.951
April 67.464 49.249
Mart 63.029 45.870
Februar 61.279 44.450
Januar 55.763 40.443


Zarade po zaposlenom u RS,
decembar 2016. godine

(postavljeno 25. januara 2017. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2016. godine u iznosi 73.641 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2016. godine iznosi 53.456 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 16,8% i realno je veća za 16,9%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 16,8% i realno je veća za 16,9%.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 4,1% i realno je veća za 2,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 3,8% i realno je veća za 2,2%.
Rast zarada isplaćenih u decembru, u odnosu na novembar 2016. godine, rezultat je, pre svega, dinamike isplata. Naime, tradicionalno se krajem decembra zbog novogodišnjih i božićnih praznika isplaćuju zarade koje bi inače bile isplaćene početkom januara. Usled toga, zarade u decembru su značajno veće od zarada isplaćenih u novembru. Pored toga, krajem godine se vrše i isplate zaostalih zarada, kao i godišnjih i kvartalnih bonusa, što je takođe uticalo na rast zarada isplaćenih u decembru 2016. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
novembar 2016. godine

(postavljeno 26. decembra 2016. godine)
Prosečna bruto zarada isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 63.061 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u novembru 2016. godine iznosi 45.767 dinara.
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 1,0% i realno je veća za 1,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 1,1% i realno je veća za 1,2%.
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 3,5% i realno je veća za 2,0%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 3,6% i realno je veća za 2,1%.
Na mesečne oscilacije indeksa prosečnih zarada (m/m-1) utiče dinamika isplata, dok realniju sliku kretanja prosečnih zarada daju međugodišnji indeksi (m/m-12).
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
oktobar 2016. godine

(postavljeno 25. novembra 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 45.281 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%.
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine nominalno je veća za 2,7% i realno je veća za 1,2% od prosečne zarade isplaćene u oktobru 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2016. godine nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 1,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–oktobar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–oktobar 2015. godine, nominalno je veća za 3,8%, a realno je veća za 2,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–oktobar 2016. godine, nominalno je veća za 3,7 i realno je veća za 2,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-oktobar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
septembar 2016. godine

(postavljeno 25. oktobra 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 64.150 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 2,7% i realno je veća za 3,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine iznosi 46.558 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 2,8% i realno je veća za 3,4%.
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2016. godine nominalno je veća za 6,0% i realno je veća za 5,4% od prosečne zarade isplaćene u septembru 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2016. godine nominalno je veća za 6,0% i realno je veća za 5,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–septembar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–septembar 2015. godine, nominalno je veća za 3,9%, a realno je veća za 2,9%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–septembar 2016. godine, nominalno je veća za 3,8 i realno je veća za 2,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-septembar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
avgust 2016. godine

(postavljeno 27. septembra 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 62.474 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2016. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno je manja za 2,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine iznosi 45.286 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu 2016. godine, nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 3,0%.
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2016. godine nominalno je veća za 1,5% i realno je veća za 0,3% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine nominalno je veća za 1,5% i realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–avgust 2015. godine, nominalno je veća za 3,6%, a realno je veća za 2,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2016. godine, nominalno je veća za 3,6 i realno je veća za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-avgust 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
jul 2016. godine

(postavljeno 29. avgusta 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine iznosi 63.699 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2016. godine, nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 0,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine iznosi 46.280 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u junu 2016. godine, nominalno je manja za 0,4% i realno je manja za 0,3%.
Prosečna zarada isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,6%, a realno je veća za 0,4% od prosečne zarade isplaćene u julu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine nominalno je veća za 1,5, a realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jul 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jul 2015. godine, nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,9%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jul 2016. godine, nominalno je veća za 3,9 i realno je veća za 2,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jul 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
jun 2016. godine

(postavljeno 26. jula 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u junu 2016. godine iznosi 64.019 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 5,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine iznosi 46.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,6%.
Prosečna zarada isplaćena u junu 2016. godine nominalno je veća za 4,4%, a realno je veća za 4,1% od prosečne zarade isplaćene u junu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 3,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jun 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jun 2015. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jun 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jun 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
maj 2016. godine

(postavljeno 24. juna 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine iznosi 60.520 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,3% i realno je manja za 10,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine iznosi 43.951 dinar. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,8% i realno je manja za 10,9%.
Pad zarada isplaćenih u maju, u odnosu na april 2016. godine, rezultat je pre svega dinamike isplata. Naime, krajem aprila su, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, isplaćene i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom maja. Pored toga, u aprilu je izvršena isplata bonusa za prvi kvartal 2016. godine, što je takođe uticalo na pad zarada isplaćenih u maju.
Prosečna zarada isplaćena u maju 2016. godine nominalno je veća za 0,1%, a realno je manja za 0,6% od prosečne zarade isplaćene u maju 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine nominalno je na istom nivou, a realno je manja za 0,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–maj 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–maj 2015. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2016. godine, nominalno je veća za 4,3 i realno je veća za 3,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-maj 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
april 2016. godine

(postavljeno 25. maja 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 67.464 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,0% i realno je veća za 6,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2016. godine iznosi 49.249 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,4% i realno je veća za 7,0%.
Rast zarada isplaćenih u aprilu, u odnosu na mart 2016. godine, rezultat je kako dinamike isplata, tako i isplate godišnjih i kvartalnih bonusa. Naime, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, krajem aprila su isplaćene i zarade koje bi inače bile isplaćene početkom maja.
Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2016. godine nominalno je veća za 7,9% i realno je veća za 7,5% od prosečne zarade isplaćene u aprilu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2016. godine nominalno je veća za 8,0% i realno je veća za 7,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–april 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–april 2015. godine, nominalno je veća za 5,4%, a realno je veća za 4,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–april 2016. godine, nominalno je veća za 5,4% i realno je veća za 4,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-april 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
mart 2016. godine

(postavljeno 25. aprila 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine iznosi 63.029 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 3,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine iznosi 45.870 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je veća za 3,3%.
Prosečna zarada isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,6% i realno je veća za 6,0% od prosečne zarade isplaćene u martu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine nominalno je veća za 6,4% i realno je veća za 5,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar-mart 2015. godine, nominalno je veća za 4,5%, a realno je veća za 3,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine, nominalno je veća za 4,5 i realno je veća za 3,0% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-mart 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
februar 2016. godine

(postavljeno 25. marta 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 61.279 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine iznosi 44.450 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10,0%.
Prosečna zarada isplaćena u februaru 2016. godine nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,4% od prosečne zarade isplaćene u februaru 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine nominalno je veća za 4,0% i realno je veća za 2,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2015. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–februar 2016. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–februar 2015. godine, nominalno je veća za 3,4%, a realno je veća za 1,5%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–februar 2016. godine, nominalno je veća za 3,5 i realno je veća za 1,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-februar 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
januar 2016. godine

(postavljeno 25. februara 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 55.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru 2015. godini, nominalno je manja za 21,2% i realno je manja za 21,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2016. godine iznosi 40.443 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u decembru 2015. godine, nominalno je manja za 21,4% i realno je manja za 21,9%.
Prosečna zarada isplaćena u januaru 2016. godine nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 0,5% od prosečne zarade isplaćene u januaru 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena januaru 2016. godine nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 0,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u januaru 2015. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS


Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji u 2015. godini   Pročitaj više

Prosečna mesečna bruto i neto zarada
po zaposlenom u RS za 2015. godinu

Mesec 2015 Bruto zarada Neto zarada
Decembar 70.763 51.485
Novembar 60.913 44.166
Oktobar 60.767 44.124
Septembar 60.503 43.925
Avgust 61.538 44.630
Jul 62.687 45.601
Jun 61.302 44.583
Maj 60.487 43.964
April 62.532 45.605
Mart 59.141 43.121
Februar 58.992 42.749
Januar 54.208 39.285


Zarade po zaposlenom u RS,
decembar 2015. godine

(postavljeno 25. januara 2016. godine)
Prosečna zarada isplaćena u decembru 2015. godine iznosi 70.763 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2015. godine, nominalno je veća za 16,2% i realno je veća za 16,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2015. godine iznosi 51.485 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u novembru 2015. godine, nominalno je veća za 16,6% i realno je veća za 16,8%.
Prosečna zarada isplaćena u decembru 2015. godine nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 1,4% od prosečne zarade isplaćene u decembru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2015. godine nominalno je veća za 3,0% i realno je veća za 1,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–decembar 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–decembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,5%, a realno je manja za 2,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–decembar 2015. godine, nominalno je manja za 0,2 i realno je manja za 2,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-decembar 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
novembar 2015. godine

(postavljeno 25. decembra 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u novembru 2015. godine iznosi 60.913 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2015. godine, nominalno je veća za 0,2% i realno je veća za 0,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2015. godine iznosi 44.166 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u oktobru 2015. godine, nominalno je veća za 0,1% i realno je veća za 0,2%.
Prosečna zarada isplaćena u novembru 2015. godine nominalno je manja za 0,1% i realno je manja za 1,4% od prosečne zarade isplaćene u novembru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2015. godine nominalno je manja za 0,1% i realno je manja za 1,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–novembar 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–novembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,8%, a realno je manja za 2,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–novembar 2015. godine, nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 1,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-novembar 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
oktobar 2015. godine

(postavljeno 29. novembra 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2015. godine iznosi 60.767 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2015. godine, nominalno je veća za 0,4% i realno je veća za 0,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2015. godine iznosi 44.124 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2015. godine, nominalno je veća za 0,5% i realno je veća za 0,7%.
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2015. godine nominalno je manja za 1,9% i realno je manja za 3,3% od prosečne zarade isplaćene u oktobru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2015. godine nominalno je manja za 1,8% i realno je manja za 3,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–oktobar 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–oktobar 2014. godine, nominalno je manja za 0,9%, a realno je manja za 2,3%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–oktobar 2015. godine, nominalno je manja za 0,6 i realno je manja za 2,0% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-oktobar 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
septembar 2015. godine

(postavljeno 31. oktobra 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2015. godine iznosi 60.503 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za 1,7% i realno je manja za 1,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2015. godine iznosi 43.925 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u avgustu 2015. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno je manja za 1,6%.
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2015. godine nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 1,9% od prosečne zarade isplaćene u septembru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2015. godine nominalno je manja za 0,1% i realno je manja za 1,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–septembar 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–septembar 2014. godine, nominalno je manja za 0,7%, a realno je manja za 2,1%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–septembar 2015. godine, nominalno je manja za 0,4 i realno je manja za 1,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-septembar 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
avgust 2015. godine

(postavljeno 30. septembra 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2015. godine iznosi 61.538 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2015. godine, nominalno je manja za 1,8% i realno je manja za 2,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2015. godine iznosi 44.630 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u julu 2015. godine, nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 3,0%.
Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2015. godine nominalno je manja za 2,3% i realno je manja za 4,3% od prosečne zarade isplaćene u avgustu 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2015. godine nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 4,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–avgust 2014. godine, nominalno je manja za 0,8%, a realno je manja za 2,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2015. godine, nominalno je manja za 0,5 i realno je manja za 1,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-avgust 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
jul 2015. godine

(postavljeno 25. avgust 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u julu 2015. godine iznosi 62.687 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u junu 2015. godine, nominalno je veća za 2,3% i realno je veća za 3,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2015. godine iznosi 45.601 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u junu 2015. godine, nominalno je veća za 2,3% i realno je veća za 3,2%.
Prosečna zarada isplaćena u julu 2015. godine nominalno je veća za 0,5% i realno je manja za 0,5% od prosečne zarade isplaćene u julu 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2015. godine nominalno je veća za 0,9% i realno je manja za 0,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jul 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jul 2014. godine, nominalno je manja za 0,5%, a realno je manja za 1,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jul 2015. godine, nominalno je manja za 0,2 i realno je manja za 1,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jul 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
jun 2015. godine

(postavljeno 24. jul 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u junu 2015. godine iznosi 61.302 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u maju 2015. godine, nominalno je veća za 1,3% i realno je veća za 0,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2015. godine iznosi 44.583 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u maju 2015. godine, nominalno je veća za 1,4% i realno je veća za 0,9%.
Prosečna zarada isplaćena u junu 2015. godine nominalno je manja za 1,1% i realno je manja za 2,9% od prosečne zarade isplaćene u junu 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2015. godine nominalno je manja za 0,7% i realno je manja za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–jun 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–jun 2014. godine, nominalno je manja za 0,7%, a realno je manja za 2,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jun 2015. godine, nominalno je manja za 0,4 i realno je manja za 1,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jun 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
maj 2015. godine

(postavljeno 25. jun 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u maju 2015. godine iznosi 60.487 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,3% i realno je manja za 3,0%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine iznosi 43.964 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,6% i realno je manja za 3,3%.
Prosečna zarada isplaćena u maju 2015. godine nominalno je manja za 0,8% i realno je manja za 2,3% od prosečne zarade isplaćene u maju 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 2,0% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–maj 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–maj 2014. godine, nominalno je manja za 0,6%, a realno je manja za 1,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2015. godine, nominalno je manja za 0,4 i realno je manja za 1,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-maj 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
april 2015. godine

(postavljeno 25. maj 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2015. godine iznosi 62.532 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u martu 2015. godini, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2015. godine iznosi 45.605 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u martu 2015. godine, nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 5,3%.
Prosečna zarada isplaćena u aprilu 2015. godine nominalno je manja za 1,0% i realno je manja za 2,8% od prosečne zarade isplaćene u aprilu 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2015. godine nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 2,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–april 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–april 2014. godine, nominalno je manja za 0,6%, a realno je manja za 1,7%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–april 2015. godine, nominalno je manja za 0,3 i realno je manja za 1,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-april 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
mart 2015. godine

(postavljeno 24. april 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u martu 2015. godine iznosi 59.141 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u februaru 2015. godini, nominalno je veća za 0,3% i realno je manja za 0,4%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2015. godine iznosi 43.121 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u februaru 2015. godine, nominalno je veća za 0,9% i realno je veća za 0,2%.
Prosečna zarada isplaćena u martu 2015. godine nominalno je manja za 1,1% i realno je manja za 2,9% od prosečne zarade isplaćene u martu 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2015. godine nominalno je manja za 0,8% i realno je manja za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–mart 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–mart 2014. godine, nominalno je manja za 0,4%, a realno je manja za 1,3%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–mart 2015. godine, nominalno je manja za 0,3 i realno je manja za 1,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-mart 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
februar 2015. godine

(postavljeno 25. mart 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u februaru 2015. godine iznosi 58.992 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u januaru 2015. godini, nominalno je veća za 8,8% i realno je veća za 7,8%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2015. godine iznosi 42.749 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u januaru 2015. godine, nominalno je veća za 8,8% i realno je veća za 7,8%.
Prosečna zarada isplaćena u februaru 2015. godine nominalno je manja za 3,0% i realno je manja za 3,8% od prosečne zarade isplaćene u februaru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2015. godine nominalno je manja za 3,0% i realno je manja za 3,8% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2014. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–februar 2015. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–februar 2014. godine, nominalno je manja za 0,1%, a realno je manja za 0,5%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–februar 2015. godine, nominalno je ista kao i prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–februar 2014. godine, a realno je manja za 0,4%.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
januar 2015. godine

(postavljeno 26. februar 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u januaru 2015. godine iznosi 54.208 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u decembru 2014. godini, nominalno je manja za 21,1% i realno je manja za 20,9%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2015. godine iznosi 39.285 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u decembru 2014. godine, nominalno je manja za 21,4% i realno je manja za 21,2%.
Prosečna zarada isplaćena u januaru 2015. godine nominalno je veća za 3,4% i realno je veća za 3,3% od prosečne zarade isplaćene u januaru 2014. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena januaru 2015. godine nominalno je veća za 3,5% i realno je veća za 3,4% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u januaru 2014. godine.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS


Prosečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji u 2014. godini   Pročitaj više

Prosečna mesečna bruto i neto zarada
po zaposlenom u RS za 2014. godinu

Mesec 2014 Bruto zarada Neto zarada
Decembar 68.739 49.970
Novembar 60.982 44.206
Oktobar 61.963 44.938
Septembar 60.803 43.975
Avgust 62.992 45.610
Jul 62.380 45.216
Jun 61.992 44.883
Maj 60.966 44.184
April 63.167 45.847
Mart 59.782 43.452
Februar 60.845 44.057
Januar 52.438 37.966


Zarade po zaposlenom u RS,
decembar 2014. godine

(postavljeno 27. januar 2015. godine)
Prosečna zarada isplaćena u decembru 2014. godine iznosi 68.739 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u novembru 2014. godini, nominalno je veća za 12,7% i realno je veća za 13,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2014. godine iznosi 49.970 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u novembru 2014. godine, nominalno je veća za 13,0% i realno je veća za 13,5%.
Prosečna zarada isplaćena u decembru 2014. godine nominalno je manja za 1,9% i realno je manja za 3,5% od prosečne zarade isplaćene u decembru 2013. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena decembru 2014. godine nominalno je manja za 1,7% i realno je manja za 3,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2013. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–decembar 2014. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–decembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,2%, a realno je manja za 1,7%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–decembar 2014. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–decembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,4%, a realno je manja za 1,5%.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
novembar 2014. godine

(postavljeno 26. decembra 2014. godine)
Prosečna zarada isplaćena u novembru 2014. godine iznosi 60.982 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2014. godini, nominalno je manja za 1,6% i realno je manja za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2014. godine iznosi 44.206 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u oktobru 2014. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno je manja za 1,6%.
Prosečna zarada isplaćena u novembru 2014. godine nominalno je veća za 0,1%, a realno je manja za 2,2% od prosečne zarade isplaćene u novembru 2013. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u novembru 2014. godine nominalno je veća za 0,2%, a realno je manja za 2,1% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2013. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–novembar 2014. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–novembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,5%, a realno je manja za 0,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–novembar 2014. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–novembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,7%, a realno je manja za 0,4%.

Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
oktobar 2014. godine

(postavljeno 25. novembra 2014. godine)
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 61.963 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2014. godini, nominalno je veća za 1,9% i realno je veća za 2,1%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2014. godine iznosi 44.938 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2014. godine, nominalno je veća za 2,2% i realno je veća za 2,4%.
Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2014. godine nominalno je veća za 3,1% i realno je veća za 1,3% od prosečne zarade isplaćene u oktobru 2013. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2014. godine nominalno je veća za 3,0% i realno je veća za 1,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2013. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–oktobar 2014. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–oktobar 2013. godine, nominalno je veća za 1,6%, a realno je manja za 0,5%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–oktobar 2014. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–oktobar 2013. godine, nominalno je veća za 1,8%, a realno je manja za 0,3%.

Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZS

Zarade po zaposlenom u RS,
septembar 2014. godine

(postavljeno 28. oktobra 2014. godine)
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2014. godine iznosi 60.803 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2014. godini, nominalno je manja za 3,5% i realno je manja za 4,2%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2014. godine iznosi 43.975 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u avgustu 2014. godine, nominalno je manja za 3,6% i realno je manja za 4,3%.
Prosečna zarada isplaćena u septembru 2014. godine nominalno je veća za 2,8% i realno je veća za 0,7% od prosečne zarade isplaćene u septembru 2013. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u septembru 2014. godine nominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u septembru 2013. godine.
Prosečna zarada isplaćena u periodu januar - septembar 2014. godine, u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u periodu januar–septembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,5%, a realno je manja za 0,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–septembar 2014. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–septembar 2013. godine, nominalno je veća za 1,7%, a realno je manja za 0,4%.
Pročitajte integralni tekst
saopštenja na sajtu RZSProsečne bruto i neto zarade u Republici Srbiji za prethodne periode možete pogledati ovde:
bruto 2000 - 2015.lnk
neto  2000 - 2015.lnk

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal