udruženje računovođa i poreskih savetnika srbije
obrasci za završne račune pravnih lica i preduzetnika

Ovde možete preuzeti obrasce za završni račun za 2017. godinu. U paketu se nalazi i program za konvertovanje obrazaca u xml koje kasnije možete uvoziti na portalu APR-a.
Takođe, na raspolaganju su Vam i drugi korisni obrasci za administrativno-računovodstvene potrebe (IOS, PPDG-1R, PPDG-2R, MPIG, Ugovori o radu, Elaborat o popisu itd)

29.05.2015

Postavili smo besplatan obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju

Na stranici Obrasci postavili smo obrazac Obaveštenja o pravima iz Zakona o uzbunjivanju. Primena zakona počinje 5. ju...

24.03.2015

Postavili smo novopropisanu verziju Obrasca PPDG-2R na stranici Obrasci besplatno

Obaveštavamo članove “URIPS”-a da smo na stranici Obrasci postavili novopropisani besplatni obrazac PPDG-2R, pores...

1 2 3 4