Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 07. juna da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je, pre svega, imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike. Očekuje se da će se inflacija, nakon ovogodišnjeg minimuma u aprilu od 1,1% međugodišnje, postepeno kretati ka cilju, ali da će do kraja ove godine ostati bliže donjoj granici cilja. Približavanje inflacije centralnoj vrednosti cilja od 3,0% očekuje se u drugoj polovini 2019, pre svega po osnovu očekivanog rasta tražnje. Da će inflacija u narednoj godini dana biti ispod centralne vrednosti cilja, očekuju i finansijski sektor (2,5%) i privreda (2,7%). Za dve godine unapred, finansijski sektor, kao i Narodna banka Srbije, očekuje da će inflacija biti na cilju od 3,0%, dok privreda smatra da će biti blizu cilja (2,8%).

Izvršni odbor je konstatovao da su se u ovoj godini ubrzali kreditna aktivnost i privredni rast. Ocenjeno je da je privredni rast u najvećoj meri vođen investicijama, koje će u narednom periodu podržavati diversifikovan rast izvozno orijentisanih oblasti privrede.

Izvršni odbor je imao u vidu da neizvesnost na međunarodnom robnom tržištu i dalje nalaže opreznost u vođenju monetarne politike, pre svega po osnovu kretanja cene nafte, koja je od sredine prošle godine znatnije povećana. Ipak, prema fjučersima i ocenama relevantnih međunarodnih institucija, ne očekuje se dalji rast cene nafte na svetskom tržištu, već njena stabilizacija do kraja godine, a zatim i pad tokom 2019. Neizvesnost je prisutna i po osnovu promenljivog kretanja cena poljoprivrednih proizvoda na svetskom tržištu, kao i uticaja vremenskih uslova na domaću proizvodnju i cene voća i povrća. Takođe, inflacija u zoni evra, našem najznačajnijem trgovinskom partneru, povećana je u maju na 1,9%. Međutim, procenjuje se da je rast inflacije u zoni evra privremen i posledica je viših cena energenata, dok se njen trajniji povratak na cilj očekuje u narednim godinama. Opreznost u vođenju monetarne politike i dalje je potrebna i zbog različitih monetarnih politika Sistema federalnih rezervi i Evropske centralne banke, i neizvesnosti u pogledu dinamike njihove normalizacije u narednom periodu. Pored toga, neizvesnost na međunarodnim tržištima posledica je i geopolitičkih tenzija. Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnim makroekonomskim kretanjima i povoljnijim izgledima za naredni period.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. jula 2018.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i
eskontne kamatne stope

Period Procenat
12.04.2018. - do daljnjeg 3,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 3,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 3,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 3,75%
07.07.2016. - 07.09.2017. 4,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 4,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 4,50%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. ZPPPA.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za
neplaćene obaveze po osnovu
javnih prihoda

Period Procenat
12.04.2018. - do daljnjeg 13,00%
14.03.2018. - 12.04.2018. 13,25%
09.10.2017. - 14.03.2018. 13,50%
07.09.2017. - 09.10.2017. 13,75%
07.07.2016. - 07.09.2017. 14,00%
12.02.2016. - 06.07.2016. 14,25%
15.10.2015. - 11.02.2016. 14,50%

Pregled kretanja zatezne kamate

Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u %
na godišnjem nivou
Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 11,00 12.04.2018. 13.04.2018.
11,25 14.03.2018. 15.03.2018.
11,50 09.10.2017. 10.10.2017.
11,75 07.09.2017. 08.09.2017.
12,00 07.07.2016. 08.07.2016.
12,25 11.02.2016. 12.02.2016.
12,50 14.10.2015. 15.10.2015.
13,00 09.09.2015. 10.09.2015.
13,50 13.08.2015. 14.08.2015.
14,00 11.06.2015. 12.06.2015.
14,50 11.05.2015. 12.05.2015.
15,00 09.04.2015. 10.04.2015.
16,00 13.11.2014. 14.11.2014.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.