Propisi o fiskalnim kasamaZakon o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 135/2004 i 93/2012


Pravilnik o postupku fiskalizacije, sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima, serviserima i izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i servisne knjižice fiskalne kase
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o obliku i sadržini obaveštenja iz člana 18 stav 3 Zakona o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004 i 19/2005

Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o konturi i bitmapi fiskalnog loga, izgledu fiskalnih dokumenata i značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima
"Službeni glasnik RS", broj 140/2004

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata
"Službeni glasnik RS", broj 56/2012

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
"Službeni glasnik RS", broj 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014
|  poslednje izmene  |  tekst pre izmena  |

Uredba o ostvarivanju prava fizičkog lica – kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovođenju zakona o fiskalnim kasama
"Službeni glasnik RS", broj 15/2005

Mišljenje o obavezi defiskalizacije fiskalne kase, odnosno brisanja obveznika iz registra fiskalizovanih kasa usled privremenog prestanka obavljanja registrovane delatnosti
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00116/2007-04 od 16.07.2007. godine

Mišljenje o obezbeđivanju gotovine na početku radnog dana za vraćanje kusura
Ministarsvo finansija RS, broj 413-00-00629/2006-04 od 04.10.2006. godine

Mišljenje o evidentiranju prometa na više fiskalizovanih fiskalnih kasa kod privrednih subjekata koji obavljaju promet na malo i pružaju ugostiteljske usluge u jednom objektu
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0255/2009-04 od 03.09.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt iz svog maloprodajnog objekta uzima dobra (npr. sredstva za higijenu i drugo tekuće održavanje poslovnih prostorija) u poslovne svrhe, odnosno u cilju obavljanja delatnosti i poreski tretman takvog uzimanja dobara
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-0539/2009-04 od 21.05.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat obavlja promet softverskih programa fizičkim licima putem interneta, u okviru delatnosti prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovine na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu), a nakon evidentirane uplate putem e-mail-a se dostavlja pristupna šifra korisniku programa
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00191/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekat vrši promet dobara na malo putem kataloške prodaje, u okviru delatnosti 52630 (Ostala trgovina na malo izvan prodavnica), pri čemu se dobra prodaju na rate, a isporuka robe se vrši na dan isplate celokupne vrednosti dobra
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00196/2009-04 od 25.06.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje u okviru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu, za robu isporučenu poštom), pri čemu se prodaja vrši putem interneta, a isporuka putem kurirskih firmi, kao što su "Overnight Express", "DHL" i dr., čija je delatnost 64120 (Prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošta)
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00071/2009-04 od 31.04.2009. godine

Mišljenje o obavezi evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje dobara na sajmovima
Ministarstvo finansija RS, broj 430-00-00138/2007-04 od 20.06.2007. godine

Spisak proizvođača fiskalnih kasa koji imaju saglasnost Vlade RS - na dan 26.12.2008. godine