Zdravstveno osiguranje preduzetnika u periodu obustave

U periodima privremenog smanjenja ili potpunog izostanka prometa preduzetnicima znači mogućnost privremenog prekida obavljanja delatnosti. Takođe, ovo može biti korisno i prilikom odlaska na godišnji odmor, bolovanje i sl.

Preduzetnik koji privremeno odjavi obavljanje preduzetničke delatnosti nema obavezu plaćanja poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Takođe, preduzetnik u periodu prekida nema ni obavezu plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

zdravstveno osiguranje

Naime, u skladu sa članom 50. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, preduzetniku koji prekine obavljanje delatnosti, obaveza plaćanja doprinosa miruje u periodu u kojem ne obavlja delatnost.

Preduzetnik ima opciju da se opredeli da nastavi plaćanje doprinosa.

Ukoliko se preduzetnik opredeli da ne plaća doprinose za socijalno osiguranje, za vreme mirovanja nema ni prava koja proističu iz socijalnog osiguranja. To znači da u periodu mirovanja neće imati zdravstveno osiguranje, tj. zdravstvena knjižica će biti neoverena.

Kako bi imao pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu prekida obavljanja delatnosti, preduzetnik mora da plaća zdravstveno osiguranje kao fizičko lice odnosno građanin na najnižu osnovicu.

Naime, lica koja nisu obavezno zdravstveno osigurana mogu samostalno da se uključe u obavezno zdravstveno osiguranje podnošenjem zahteva filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Republički fond svojstvo osiguranika utvrđuje rešenjem.

Licu koje je uključeno u obavezno zdravstveno osiguranje i članovima njegove uže porodice, karticu zdravstvenog osiguranja overava matična filijala uz dokaz da je dospeli doprinos plaćen.

Licu koje je uključeno u obavezno zdravstveno osiguranje prestaje svojstvo osiguranika danom podnošenja zahteva za prestanak osiguranja po osnovu uključivanja u obavezno zdravstveno osiguranje ili sticanjem drugog osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Visina doprinosa za lica koja sе uključuju u obavеzno zdravstvеno osiguranjе za 2019. godinu iznosi 2.463,86 dinara dinara mеsеčno.

Za kraj napominjemo da, u slučaju mirovanja obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, period mirovanja neće se evidentirati u ukupni radni staž preduzetnika.

Više o samom postupku privremenog prekida obavljanja delatnosti pročitajte na našoj stranici:
Poreski informator za preduzetnike – odeljak Privremeni prekid obavljanja delatnosti.

Autor: Milena Kovačević, AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: