Usvojene su izmene Zakona o porezu na dohodak građana

Dana 06.12.2019. godine Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Najvažnije izmene i dopune su sledeće:

 • povećanje neoporezivog iznosa stipendija i kredita učenika i studenata na 30.000 dinara na mesečnom nivou (član 9);
 • novo poresko oslobođenje za primanja ostvarena po osnovu naknadе troškova boravka fizičkim licima koja učеstvuju u programima Evropskе unijе i drugih mеđunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, naukе, istraživanja i inovacija, a najvišе do iznosa od 100.000 dinara za troškovе na mеsеčnom nivou (član 9);
 • izuzima se od oporezivanja dohodak nеrеzidеntnog obvеznika koji na tеritoriji Rеpublikе provеdе najvišе do 90 dana u pеriodu od 12 mеsеci koji počinjе ili sе završava u odnosnoj porеskoj godini, ukoliko jе takav dohodak ostvarеn od nеrеzidеntnog nalogodavca koji nе obavlja dеlatnost na tеritoriji Rеpublikе ili je obavlja, ali sama usluga pružena nerezidentnom nalogodavcu ne služi delatnosti koju obavlja u Republici (član 9b);
 • povećanje neoporezivog iznosa zarade na 16.300 dinara mesečno (član 15a);
 • smanjenje osnovice poreza na zarade za 70% za novonastanjenog obveznika (član 15v);
 • precizirano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (član 18);
 • poresko izuzimanje od plaćanja poreza na zarade na primanja zaposlenog po osnovu pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – do 68.488 dinara (član 18);
 • produženje važenja olakšica do 31.12.2020. godine za novozaposlene iz člana 21v i člana 21d Zakona o porezu na dohodak građana (član 21v i 21d);
 • zahtev za povraćaj poreza podnosi se na propisanom obrascu čiju sadržinu propisuje ministar (član 21v i 21d);
 • novo oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade osnivača u radnom odnosu kod novoosnovanih privrednih društava koja obavljaju inovacionu delatnost i to do iznosa zarade koji nije viši od 150.000 dinara mesečno (član 21e);
 • nova olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem, odnosno oslobođenje od plaćanja poreza iz zarade, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine (član 21ž);
 • precizirano je da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod (član 37v);
 • precizirano je da u ukupni promet paušalno oporezovanog obveznika ne ulazi prihod koji preduzetnik ostvari, a koji se oporezuje porezom na drugi prihod (član 40);
 • obveznici koji obavljaju računovodstvene, knjigovodstvene, revizorske poslove i poslove poreskog savetovanja mogu biti paušalno oporezovani (član 40);
 • promena kriterijuma za razvrstavanje preduzetnika paušalaca u grupe i to tako da jednu grupu čine svi paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost (član 41);
 • promena kriterijuma za određivanje polazne osnovice koja služi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda obveznika (član 41);
 • novi rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika koji vode poslovne knjige je 31. oktobar tekuće godine za narednu godinu (član 42);
 • lice koje započne obavljanje delatnosti i registruje se u APR-u, zahtev za paušalno oporezivanje podnosi isključivo u momentu registracije (član 42);
 • obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, opredeljuje se za paušalno oporezivanje u prijavi za registraciju APR-u, u kom slučaju se smatra da je podneo poresku prijavu za paušalno oporezivanje (član 94);
 • promena nominalne vrednosti prava, odnosno udela koje je obveznik pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina ne smatra se promenom procenta prava, odnosno učešća u kapitalu (član 72a);
 • za svrhu određivanja kapitalnog dobitka drugačije se uređuje utvrđivanje nabavne cene hartija od vrednosti koje je obveznik stekao od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica (član 74);
 • dodaje se da se ostalim prihodima smatra i naknada isplaćеna prеduzеtniku ili prеduzеtniku paušalcu koji obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za licе kojе sе smatra povеzanim licеm s nalogodavcеm i koji dodatno ispunjava najmanjе pеt od devet kritеrijuma, što se primenjuje od 1. marta 2020. godine (član 85).

Odredbe ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2020. godine, osim odredaba člana 15v, 21e i 21ž u delu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade kod poslodavca koji obavlja inovacionu delatnost i odredbe člana 85. tačka 17) koje će se primenjivati od 1. marta 2020. godine.

Autor: AKTIVA sistem

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: