URIPS - Obrasci za završni račun

Obaveštavamo sve članove “Udruženja računovođa i poreskih savetnka – URIPS” da su postavljeni novi obrasci za podnošenje završnih računa za pravna lica i preduzetnike.

Naime, pored nekih kozmetičkih ispravki najveće izmene u obrascima za 2021. godinu se očitavaju u:

  1. izmenjenom obrascu BS (bilansa stanja) i BU (bilansa uspeha) za skraćeni i pun obim,
  2. izmenjenom obrascu SI (statističkog izveštaja) za skraćeni i pun obim,
  3. izmenjenim obrascima IOR (izveštaj o ostalom rezultatu), ITG (izveštaj o tokovima gotovine) i IPK (izveštaj o promenama na kapitalu),
  4. uvođenjem posebnog boljeg/osveženog obrasca Napomena uz  FI u odnosu na prethodne godine sa mini uputstvom za popunjavanje.

 

Informativno:
Zbog velikog broja izmena svih obrazaca za završni račun a koji se očitavaju upload-om na aplikaciju APR-a, u narednih par dana biće dodatno postavljeni i finansijski izveštaji za druga pravna lica, kao i redovni finansijski izveštaji za skraćeni i pun obim na engleskom jeziku.

Otključavanje pristupa zaštićenom delu se vrši na dnevnom nivou za sve povezane uplate za prethodni dan.

Članarinu za 2022. godinu možete uplatiti prema instrukcijama na ovom linku.

Sve uplate od 01.01.2022. godine će se tretirati kao uplate za članstvo za 2022. godinu.

Sve dodatne informacije možete dobiti mejlom na urips@aktivasistem.com.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: