URIPS - Obrasci za završni račun

Obaveštavamo sve članove “Udruženja računovođa i poreskih savetnka – URIPS” da su postavljeni novi obrasci za podnošenje završnih računa za pravna lica i preduzetnike.

Naime, pored nekih kozmetičkih ispravki najveće izmene u obrascima za 2020. godinu se očitavaju u:

  1. novom “Priprema PB1” obrascu gde se vrši poluautomatsko računanje pojedinih polja poreskog bilansa,
  2. dopunjenom OAII-V starom (degresivna metoda) i novom pripremnom (proporcionalna metoda – POA) obrascu,
  3. računanju polja 2 obrasca POA u slučaju rashodovanja/otuđenja osnovnog sredstva.

Zbog svoje kompleksnosti, prilikom korišćenja pripremnog OAII-V proporcionalnog obrasca (za popunjavanje POA) potrebno je pojedina polja proveriti/izračunati ručno, odnosno prepisati ako ima potrebe podatke iz računovodstvenog programa.

Otključavanje pristupa zaštićenom delu se vrši na dnevnom nivou za sve povezane uplate za prethodni dan.

Članarinu za 2021. godinu možete uplatiti prema instrukcijama na ovom linku.

Sve uplate od 01.01.2021. godine će se tretirati kao uplate za članstvo za 2021. godinu.

Sve dodatne informacije možete dobiti mejlom na urips@aktivasistem.com.

S poštovanjem,
Predsednik URIPS-a

Petar Šukara

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: