Stižu poreska rešenja fizičkim licima po osnovu prihoda ostvarenog u 2017. godini

Poreski obveznici za koje Poreska uprava donosi rešenje po osnovu prihoda ostvarenog u 2017. godini, dobiće ovih dana rešenje o utvrđenim obavezama. Reč je o obveznicima koji su u 2017. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Prvi iznos utvrđene obaveze dospeva na naplatu 17. februara 2023. godine. Obaveze su utvrđene na osnovu podataka poslovnih banaka o ostvarenim prihodima fizičkih lica.

Rešenja će, ove nedelje, poštom biti dostavljena poreskim obveznicima. Obaveze utvrđene rešenjem Poreske uprave plaćaju se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa.

Za sve dodatne informacije, poreski obveznici mogu se obratiti telefonom Kontakt centru Poreske uprave, na brojeve telefona: 0700 700 007 ili 011 331 01 11. Takođe, informaciju mogu dobiti i neposrednim putem na šalterima “Vaš poreznik” u 37 organizacionih jedinica u Srbiji.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: