RZS objavio indeks potrošačkih cena za februar 2019.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2019. godine, u odnosu na januar 2019. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2019. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,4%, dok su u poređenju sa decembrom 2018. godine, povećane za 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2019. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (2,6%), Hrana i bezalkoholna pića (2,0%), Zdravstvo (0,2%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,5%), Rekreacija i kultura (-0,7%), Komunikacije (-0,2%) i Obrazovanje (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pročitajte integralni tekst saopštenja na sajtu RZS

Comments