Rok za uplatu prve rate poreza na imovinu ističe 14. februara

Podsećamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je petak 14. februar 2020. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020 godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Iznos poreza koji se plaća za prvi kvartal ove godine jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal prethodne.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Comments