Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje - 1. novembar 2021. godine

Preduzetnici koji vode poslovne knjige, a žele i ispunjavaju uslove da budu paušalno oporezovani, mogu najkasnije do 31. oktobra tekuće godine, za narednu godinu, podneti zahtev za paušalno oporezivanje. S obzirom na to da ove godine 31. oktobar pada u nedelju rok se pomera na prvi radni dan tj. 1. novembar 2021. godine.

Zahtev se podnosi u elektronskom obliku preko portala ePorezi. Poreska uprava će na osnovu podnetog zahteva izdati rešenje koje će stići u poresko sanduče.

Kako bi vam bilo odobreno paušalno oporezivanje, na osnovu podnetog zahteva, morate prethodno da ispunite sledeće uslove:

  • niste obveznik PDV-a;
  • niste ostvarili promet veći od 6.000.000 dinara u 2021. godini;
  • ne obavljate delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta, oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
  • u vašu delatnost ne ulažu druga lica.

Spisak delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivanje navedene su u Uredbi o paušalnom oporezivanju.

Ukoliko ste zainteresovani za prelazak na paušalno oporezivanje, iznos poreza i doprinosa koji vas čeka možete izračunati na sajtu Poreske uprave, na Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: