Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2021. godinu ističe 2. novembra

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su izvršene krajem 2019. godine, između ostalog, izmenjen je rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje. Do sada je rok bio 30. novembar tekuće godine za narednu godinu, dok je od ove godine novi rok 31. oktobar. S obzirom na to da je ove godine taj dan subota, pomera se na prvi naredni radni dan što je 2. novembar 2020. godine.

Dakle, preduzetnici koji porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit a žele da pređu na paušalno oporezivanje za 2021. godinu, mogu da podnesu zahtev najkasnije do 2. novembra 2020. godine. Naravno, isto je moguće ukoliko se očekuje da će od 1. januara biti ispunjeni uslovi za paušalno oporezivanje.

Zahtev se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Izmenama Zakona je od 01.01.2020. godine preduzetnicima iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja i iz oblasti autograne (automehaničari, autoelektričari, autolimari, vulkanizeri i dr.) omogućeno da budu paušalno oporezovani. Prema tome, postojeći preduzetnici iz navedenih delatnosti koji vode poslovne knjige i žele da budu paušalno oporezovani u 2021. godini, mogu podneti zahtev za paušalno oporezivanje do 2. novembra.

Preduzetnici koji žele da pređu na paušalno oporezivanje mogu da izračunaju iznos mesečnog paušalnog poreza i doprinosa unosom parametara na kalkulatoru koji je dostupan na portalu Poreske uprave.

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: