Rok za podnošenje prijave za eko taksu ističe 31. jula

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Kriterijumi za određivanje eko takse

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

 • ona koja je registrovana u APR
 • ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini

U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu.

Određene šifre delatnosti nisu obuhvaćene pravilnikom. Ukoliko ne možete da pronađete svoju šifru delatnosti, na obrascu za prijavu napišite da vaša šifra nije klasifikovana Uredbom. To možete upisati u polju Naziv i šifra pretežne delatnosti, kao i u polju u kojem unosite prihod.

Koji je iznos eko takse?

Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa. Pogledajte iznose eko takse iskazane u dinarima, na godišnjem nivou.

Veliki negativni uticaj na životnu sredinu Srednji negativni uticaj na životnu sredinu Mali negativni uticaj na životnu sredinu
Veliko pravno lice 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Srednje pravno lice 500.000,00 250.000,00 125.000,00
Malo pravno lice 200.000,00 100.000,00 50.000,00
Mikro pravno lice i preduzetnici 20.000,00 10.000,00 5.000,00

Kako se podnosi prijava?

Za podnošenje prijave potrebno je popuniti Obrazac 1. Kao što smo pomenuli rok da ovo učinite je 31.07.2020. godine. Do tada treba podneti dve prijave – za 2019. i 2020. godinu.

Kako je najavila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upavu, od 18. jula, biće omogućeno elektoronsko podnošenje prijave, putem portala LPA. Međutim, na ovaj način moći će da se podnese samo prijava za 2020. godinu.

Na obrascu je potrebno:

 1. Uneti podatke pravnog lica ili preduzetnika;
 2. Označiti stepen negativnog uticaja na životnu sredinu – prema klasifikaciji navedenoj u Prilogu Uredbe;
 3. Označiti veličinu pravnog lica – prema propisima koje uređuje računovodstvo.

Posebnu pažnju obratite na polja:

Poslovni prihod

 • Poslovni prihod upisujete na osnovu finansijskog izveštaja od prethodne godine.
  Za prijavu za 2019. godinu upisujete celokupan prihod iz 2018. godine, a za 2020. godinu upisujete prihod iz 2019. godine. Visina takse za 2019. godinu će se odrediti srazmerno danima od kada je Uredba donesena.

Savet plus: naznačite u ovom polju da se prijava odnosi na 2019. odnosno 2020. godinu.

 • Ukoliko ste se tek registrovali u ovom polju možete upisati novoregistrovano lice;
 • Ako ste paušalac ovde upisujete prihod iz KPO knjige.

Jedinice lokalne samouprave

Ukoliko imate registrovano više poslovnih jedinica na različitim opštinama, u polje Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost upisujete sve opštine na kojima poslujete. Takođe, na svim opštinama predajete prijavu. Uprave javnih prihoda doneće rešenje po kojem ćete plaćati i to samo na onim opštinama na kojima ostvarujete prihod.

Ako imate više poslovnih jedinica na istoj opštini, podnosi se samo jedna prijava.

Predaja prijave

Potpisan i popunjen obrazac predajete u jedinici lokalne samouprave, koja donosi rešenje po kojem ćete plaćati eko taksu.

U opštinama koje smo kontaktirali obrazac je moguće poslati poštom, u nekima čak i mejlom. Ukoliko želite da izbegnete odlazak možete proveriti sa vašom loklanom samoupravom na koji način možete dostaviti obrazac. Kontakt podatke za Beogradske lokalne samouprave možete pronaći ovde.

Izvor: blog.pausal.rs

Povezani tekstovi:

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: